Back to top

Pastelky kreslili jubileum

Publikované: 14. jún 2024 - 12:01
V piatok 7. júna oslávila výtvarná súťaž pre škôlkarov Žitnoostrovské pastelky svoje jubileum. Na dvadsiatom piatom ročníku súťaže bolo ocenených 70 mladých umelcov.
Pastelky kreslili jubileum

Slávnostné podujatie sa, tak ako po minulé roky, začalo bláznivo zábavným interaktívnym vystúpením míma Maestra Vlada Kulíška, ktoré rozosmialo deti aj dospelých. Následne Edita Tilajčíková, moderátorka vernisáže, v maďarskom, slovenskom a anglickom jazyku pozdravila deti, rodičov a pedagógov, ako aj hostí vernisáže, medzi nimi vicežupana Trnavského samosprávneho kraja Mgr. Józsefa Berényiho, primátora Dunajskej Stredy JUDr. Zoltána Hájosa i delegáciu z nášho družobného mesta Győr na čele so zástupcom primátora Szabolcsom Szelesom.

S úctou a veľkou radosťou privítala členov poroty a jej predsedu PhDr. Bohumíra Bachratého, CSc., pričom zdôraznila, že pán Bachratý bol predsedom poroty súťaže po všetky roky jej existencie, ďalej vedúcich krajských, okresných a mestských inštitúcií, ktorí svojou prítomnosťou poctili vernisáž.

Žitnoostrovské pastelky sú jedinečnou súťažou svojho druhu na celom svete. Umožňujú vám vnímať talent najmenších umelcov a oddanú pozornosť, ktorú učitelia a dospelí venujú rozvoju tohto nadania.

... Je to nádherný zázrak, že súťaž do dnešného dňa prežila všetky nástrahy posledných rokov. Prvýkrát bola zorganizovaná v roku 1996. Dnes spolu oslavujeme štvrťstoročné jubileum populárnej medzinárodnej súťaže, ktorej sa zúčastňujú deti nielen zo Slovenska a rôznych krajín Európy, ale dokonca aj z Ázie,” uviedla moderátorka podujatia.

 

Vicežupan József Berényi privítal na slávnostnej vernisáži všetkých prítomných, ktorí sem zavítali zo Slovenska, Maďarska a ďalších končín sveta.

Povedal, že ide o jedno z najobľúbenejších podujatí Trnavského samosprávneho kraja, keďže návštevníci výstavy sú vždy očarení pohľadom na vystavené dielka na stenách.

„Môžem len zablahoželať malým umelcom, rodičom, učiteľom a samozrejme Žitnoostrovskému osvetovému stredisku, ktoré súťaž zorganizovalo už po dvadsiaty piaty raz,“

- zdôraznil podpredseda kraja a následne dodal, že po aktuálnej jubilejnej príležitosti sa už teraz teší na 26. ročník milého podujatia.

Szabolcs Szeles, viceprimátor mesta Győr odovzdal blahoprianie z nášho družobného mesta.

„Dunajská Streda je krajina zázrakov! Bolo fantastické sem vstúpiť, pretože je radosť vidieť toľko nádherných diel a toľko úsmevov.

... Mnohí z nás cítia, že nás táto výstava napĺňa energiou a túto pozitívnu energiu naozaj potrebujeme,“ vyjadril svoju radosť zástupca primátora v Győri.

„Tento rok prišlo z nášho mesta a jeho okolia viac ako 100 kresieb, za to by som sa chcel obzvlášť poďakovať svojim kolegom,“ povedal Szabolcs Szeles.

 

Bohumír Bachratý, predseda poroty, svoje poďakovanie deťom za krásne kresby a maľby vyjadril v básnických obrazoch. „Milé, zlaté detičky! Slnko svieti nielen vonku, ale aj na vašich kresbách. Maľujete veľké, zvedavé oči a veľké, šťastné úsmevy. Spôsob, akým maľujete, je úžasný a my vám za to veľmi pekne ďakujeme."

Zdôraznil, že za uplynulých 25 rokov sa stretol s kresbami stoviek a tisícok detí, vystavených bolo mnoho stoviek diel. Skutočnosť, že práce pôvodne prichádzali zo Slovenska, potom už aj z Maďarska a neskôr z celého sveta – dokonca až z Bangladéša a Hongkongu – svedčí o rozmanitosti a v súčasnosti už medzinárodnom renomé súťaže.

„Nejestvuje iná súťaž a výstava pre deti v predškolskom veku, ktorá by sa vyrovnala Pastelkám,“ podotkol s radosťou predseda poroty a následne poďakoval pracovníkom Žitnoostrovského osvetového strediska za ich prácu a láskyplný prístup, pričom vyzdvihol pani riaditeľku Mgr. Janu Svetlovskú. Poďakoval sa aj samospráve mesta Dunajská Streda za to, že každoročne prijíma na pôde mesta túto výstavu, ako aj zriaďovateľovi, Trnavskému samosprávnemu kraju za dlhoročnú podporu.

„Nech umenie, ľudská inteligencia a kultúra, krása, zmysel pre zodpovednosť a radosť zostanú aj v budúcnosti súčasťou našich životov aj celého sveta,"

- rozlúčil sa Bohumír Bachratý.

Po slávnostných príhovoroch nasledovalo to, na čo malí umelci najviac čakali: odovzdávanie darčekov malým oceneným.

Do februárovej uzávierky prišlo na „Osvetu“ 2 216 obrázkov z 12 krajín, z ktorých odborná porota na čele s Bohumírom Bachratým vybrala 70 rovnocenných víťazných prác. Porotcovia odporučili na výstavu celkovo 215 prác – dozvedeli sme sa po nafotení spoločnej fotografie detí od Edity Tilajčíkovej, moderátorky vernisáže.

Výstava detských kresieb vo výstavnej sieni Žitnoostrovského múzea je k zhliadnutiu do 6. júla 2024.

Viac našich fotografií zo slávnostného podujatia nájdete v našej fotogalérii.

Text a foto: Vince Rózsár

 

Toto ste už čítali?

Cookies