Back to top

Aj v Základnej škole Gyulu Szabóa veria, že nový školský rok nebude prebiehať online

Publikované: 2. september 2021 - 15:27
V Základnej škole Gyulu Szabóa sa slávnostne otvoril nový školský rok a na dvore sa opäť zišli prváci a piataci aj so svojimi rodičmi.
Aj v Základnej škole Gyulu Szabóa veria, že nový školský rok nebude prebiehať online

Aj vlani to bolo takto, lebo pre epidemiologickú situáciu škola nechcela zhromaždiť na priestore vedľa športového ihriska niekoľko stoviek mladých ľudí a ich rodiny. Tí začali školský rok 2021/22 vo svojich triedach. Riaditeľ školy Árpád Nagy uviedol, že verí, že tentoraz sa nebudú musieť preorientovať na online vyučovanie, ktoré pre všetkých zainteresovaných bolo v minulom školskom roku zaťažujúce.

Zároveň sa poďakoval mestu, že škola s vyučovacím jazykom maďarským s najväčším počtom žiakov v štáte sa za posledné roky takto pekne vynovila, vďaka podpore samosprávy a pomoci rodičov. Vyzdvihol, že rozvoj nie je viditeľný iba zvonka, ale aj vo výsledkoch, žiaci dosahujú dobré výsledky v rôznych súťažiach či porovnávacích testoch.

Otvorenie školského roka spestrili žiaci prednesom či spevom.

Aj primátor mesta Zoltán Hájos pozdravil prítomných žiakov a ich rodičov. Poďakoval sa im, že v období globalizácie, kedy sa na národnú patričnosť kladie menšia pozornosť, zvolili vzdelávanie v materinskom jazyku, čo tiež prispeje k zachovaniu maďarstva tu, na Žitnom ostrove. Aj on vyjadril nádej, že oproti vlaňajšku školy nebudú musieť opäť zaviesť online vzdelávanie. I keď nebezpečenstvo nákazy naďalej hrozí, už rok je tu možnosť dať sa zaočkovať proti koronavírusu, čo v tomto boji znamená riešenie. Uviedol okrem iného aj to, že radi by obnovili aj vonkajšie športovisko školy, aby sa aj na tomto poli inštitúcia mohla naďalej rozvíjať.

Slávnostný program pokračoval predstavením triednych učiteľov piatakov a prvákov, potom sa malí žiaci so svojimi učiteľmi odobrali na obhliadku svojich tried. Árpád Nagy oboznámil rodičov s opatreniami, ktoré sa v súvislosti s epidemiologickou situáciou budú dotýkať žiakov a ich rodičov v nasledujúcom období.

Toto ste už čítali?

Cookies