Back to top

Až tri ozónové generátory dezinfikujú Základnú školu Ármina Vámbéryho

Publikované: 15. október 2020 - 15:57
Základná škola Vámbéryho už používa tri ozónové generátory na dezinfekciu učební.
Až tri ozónové generátory dezinfikujú Základnú školu Ármina Vámbéryho

„Nedá sa dosť často zdôrazňovať, aká dôležitá je prevencia pri predchádzaní chorôb. V septembri sme na steny tried namontovali 40 dávkovačov utierok na ruky, ktoré spoločne zakúpila škola a rodičovské združenie, aby opakovane upriamovali pozornosť žiakov na dôležitosť umývania rúk.

Na dezinfekciu učební máme k dispozícii 3 ozónové generátory, s ich pomocou dokážeme za 32 minút kompletne dezinfikovať miestnosti, bez použitia chemikálií, vyčitstiť ich od baktérií, vírusov, plesní húb.

10. októbra, v sobotu, vykonal jeden asanačný podnik celkovú a dôkladnú dezinfekciu školy, účinok ktorej trvá 3 týždne.

Od začiatku školského roka upratovačky intenzívnejšie a častejšie dezinfikujú kľučky, spoločné priestory a triedy, aby sme aj takto eliminovali šírenie baktérií a vírusov v rámci budovy.

Dávame pozor na seba a dávame pozor na seba navzájom, takto naši žiaci ako súčasť učenia a učenia sa si osvojujú dôležitosť prevencie, naučia sa používať  spôsoby prevencie“ - možno čítať vo vyhlásení na stránke školy.

Toto ste už čítali?

Cookies