Nachádzate sa tu

Vámbéry Ármin Alapiskola

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa

13.06.2020

Mesto Dunajská Streda podľa ustanovenia § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení...

Kultúrne podujatie iného druhu

12.05.2017

Združenie rodičov pri ZŠ Ármina Vámbéryho organizuje na 13. mája predstavenie Baletu z Győru „Romance – Vnútorné hlasy” v divadelnej sále Mestského kultúrneho strediska Benedeka Csaplára. Predstavenie je jedinečné, divadelné združenie vystúpi v našom meste...

Spomienka na dunajskostredského učenca

28.03.2017

23. – 24. marca sa uskutočnili spomienkové dni dunajskostredského rodáka Vámbéryho Ármina, významného vedca, ktoré usporiadalo Občianske združenie Vámbéryho a ZŠ Vámbéryho.

XVII. Vámbéryho dni

15.03.2017

23. a 24. marca sa budú konať v organizácii Občianskeho združenia Vámbéryho a Základnej školy Ármina Vámbéryho tohoročné Dni Vámbéryho.

Výlet ZŠ Vámbéryho do Zisterdorfu

28.10.2016

20. a 21. októbra sa žiaci 9. ročníka Základnej školy Ármina Vámbéryho zúčastnili študijného pobytu v závode na spracovanie odpadu v rakúskom Zisterdorfe, ktorý získali ako cenu za prvé miesto v súťaži v zbere papiera.

Táborenie na pozvanie partnerského mesta

21.07.2016

Ešte začiatkom leta sme vás informovali o tom, že deväť žiakov zo ZŠ Vámbéryho sa na pozvanie nášho partnerského mesta Gödöllő môže zúčastniť výletu v Medzinárodnom mládežníckom tábore v meste Balatonlelle.

Aj toto leto začína dobre

04.07.2016

Tých deväť chlapcov, ktorí hneď v prvý deň prázdnin odcestovali do nášho partnerského mesta Gödöllő, aby sa mohli zúčastniť Medzinárodného mládežníckeho tábora v meste Balatonlelle, sa s nami určite súhlasí.

Stránky