Back to top

Smetiarsky škriatok bol vo Vámbéryho škole

Publikované: 12. apríl 2017 - 11:04
V Základnej škole Ármina Vámbéryho bol Smetiarsky škriatok divadla Rivalda už netrpezlivo očakávaný.
Smetiarsky škriatok bol vo  Vámbéryho škole

5. apríla sa takto upriamila pozornosť detí na separáciu odpadu, samozrejme, hravou formou. Herci navštívili 1. A triedu, kde ich žiaci privítali s veľkým oduševnením. Počas hry deti pozorne sledovali dej. Každé dieťa si samo mohlo vyskúšať, ktorý odpad má kam dávať.

Bugár Edit, učiteľka školy
(Do slovenčiny preložila Elisabeth Szakolczay)

Toto ste už čítali?