Back to top

Výsledky ZŠ Vámbéryho v súťaži z učebných predmetov

Publikované: 10. jún 2016 - 12:32
Vo vyhodnotení okresného kola súťaží z učebných predmetov v školskom roku 2015/16 žiakov základných škôl, ktoré sa uskutočnilo 7. júna 2016, Základnú školu Ármina Vámbéryho reprezentovalo 12 žiakov v jednom družstve.
Výsledky ZŠ Vámbéryho v súťaži z učebných predmetov

Na slávnostnom vyhlásení výsledkov boli ocenení títo žiaci zo ZŠ Vámbéryho:

László Kyra Emma, Pytagoriáda P/4
Elek Ádám, Pytagoriáda P/4
Pintes Gellért, Pytagoriáda P/5
Kovács Kristóf, Olympiáda z fyziky FO/F
Kovács Eszter, Olympiáda z fyziky FO/F
Török Bálint, Olympiáda z fyziky FO/F
Csicsai Szabolcs, Olympiáda z fyziky FO/G
Lázok Attila, Olympiáda z fyziky FO/G
Szabó Emma, Olympiáda z biológie BiO/C
Keszegh Anikó, Olympiáda z biológie BiO/D
Kiss Enikő, Olympiáda z biológie BiO/D
Őszi Andrea, Olympiáda z biológie BiO/D
Tímová práca – „Namaľuj Vianoce”

 

Toto ste už čítali?