Back to top

Kultúrne podujatie iného druhu

Publikované: 12. máj 2017 - 13:14
Združenie rodičov pri ZŠ Ármina Vámbéryho organizuje na 13. mája predstavenie Baletu z Győru „Romance – Vnútorné hlasy” v divadelnej sále Mestského kultúrneho strediska Benedeka Csaplára. Predstavenie je jedinečné, divadelné združenie vystúpi v našom meste prvý raz, dlhodobejším cieľom tejto iniciatívy rodičov je spestrenie kultúrneho života mesta.

Kultúrne podujatie iného druhu

Ako uviedol predseda Združenia rodičov ZŠ Vámbéryho a viceprimátor mesta, Horváth Zoltán, nechcú niečo nové vytvoriť, skôr zachovať tradíciu, respektíve ju obnoviť. „Stačí sa ohliadnuť na bohatý kultúrny život mesta v medzivojnovom období, na ktorom sa podieľali nielen rôzne divadelné spoločnosti, ale aj školy, keď nimi zorganizované podujatie, vystúpenie či koncert veru rozhýbali život mesta. Samozrejme, aj teraz sa v meste uskutočňuje množstvo kvalitných podujatí, v rámci ktorých by sme aj my chceli jedno také občanom „darovať“.”

Podujatia, ktoré organizujú spoločne Združenie rodičov a škola, majú za cieľ vytvorenie priestoru takým mimoškolským aktivitám, ako je aj toto kultúrne vystúpenie, také, ktoré sú miestom stretnutí školy a spoločnosti, rodičov, učiteľov, rodín, príležitosťou na priateľské stretnutia, spoznávanie sa navzájom a na výmenu názorov.

Takým je aj rodičovský ples, Deň detí pre rodiny v škole a iné podobné podujatia, ktoré ponúkajú možnosti vzájomných stretnutí.

Podľa riaditeľa školy, Massziho Jánosa, by škola vo výkonoch a kvalite nebola tam, kde je, ak by nebola taká fantastická spolupráca medzi ňou a rodičmi.

„Už roky to u nás tradične takto funguje: organizujeme spoločné akcie, programy a podporu rodičov cítime neustále. Spoločne strávený čas, mimo materiálnej podpory, je nositeľom kvalitnej hodnoty. Medzi rodičom, učiteľom a žiakom sa vytvára významný trojuholník. Myslím si, že reč je o vzťahu školy a rodičov, ktorý môže byť príkladom v celom regióne, ba odvážim sa tvrdiť, že aj v celom okrese.” – povedal Masszi János.

_______________________________________

Príjem z baletu organizovaného Združením rodičov 13. mája, obráti ZŠ Ármina Vámbéryho na rozšírenie interaktívneho parku pomôcok.
Kultúrny večer podporili Mestské kultúrne stredisko Benedeka Csaplára,
FCC Environment s.r.o., Reproffset tlačiareň a Kukkónia – mediálni partneri sú náš portál dunajskostredsky.sk a DSTV.
Lístky – cena 20 Eur – možnosť zakúpiť na sekretariáte školy a v MsKS. Okrem toho je možné kúpiť aj v hodnote 10 eur lístok na podporu školy.

 

Toto ste už čítali?

Cookies