Nachádzate sa tu

Mimoriadne vyučovanie vo Svetový deň zvierat

Toto ste už čítali?

Publikované: 2017, október 13 - 09:59 | Vzdelávanie
Od roku 1931 si každoročne 4. októbra pripomíname Svetový deň zvierat, na sviatok sv. Františka z Assissi, ktorý bol veľkým milovníkom zvierat a je patrónom zvierat a ekológov.
Mimoriadne vyučovanie vo Svetový deň zvierat

Podľa legendy sv. František z Assisi nielenže rozumel jazyku zvierat, aj sa s nimi  rozprával a už začiatkom 13. st. hlásal, že všetko, čo nás obklopuje, treba mať rád, či je to živé či neživé.

V ZŠ Vámbéryho Ármina sme si tiež pripomenuli Svetový deň zvierat. 11. októbra sa všetci žiaci zúčastnili na mimoriadnej vyučovacej hodine, na ktorej sa žiaci dozvedeli veľa zaujímavostí o živote, zvykoch a stavbe tela pavúkov a chrobákov.
Program bol obohatený kresleným filmom, prírodopisným filmom a pesničkami o chrobákoch
Dúfame, že po získaní nových informácií budú deti lepšie chrániť týchto drobných obyvateľov Zeme. 

Mészáros Péter a Bánki Melinda
Preklad Elisabeth Szakolczay