Back to top

XVII. Vámbéryho dni

Publikované: 15. marec 2017 - 11:18
23. a 24. marca sa budú konať v organizácii Občianskeho združenia Vámbéryho a Základnej školy Ármina Vámbéryho tohoročné Dni Vámbéryho.
XVII. Vámbéryho dni

23. marca o 18. hodine sa podujatie, ktoré otvorí  Hodossy Gyula, riaditeľ Občianskeho združenia Vámbéryho,  začína predstavením knihy. Knihu autora Felföldiho Szabolcsa -  Fény metszette élet (Obrazy v priereze života -  Vámbéryho album) publiku predstaví Zimonyi István, vysokoškolský učiteľ (Szeged) a člen Vámbéryho vedeckého kolégia.  Moderátorom večera vo Vináriu na Vámbéryho námestí  bude Keller László, orientalista.

V piatok 24. marca, bude v ZŠ Ármina Vámbéryho od 9. hodiny prebiehať celoštátne kolo Vámbéryho zemepisnej súťaže, ktorú  koordinuje učiteľ zemepisu Tóth Tibor a vedie je Török Bence, učiteľ na dôchodku.

Predsedom súťažnej komisie je historik Felföldi Szabolcs, ďalšími členmi sú Nagy Iván, etnológ a kurátor Žitnoostrovského múzea, a Fibi Sándor, člen predsedníctva OZ Vámbéryho.

Súťaž bude vyhodnotená o 13. hodine, potom sa účastníci presunú na Vámbéryho námestie, kde sa o 14. hodine budú klásť k buste Vámbéryho vence. Príhovor bude mať primátor mesta Dunajská Streda, Hájos Zoltán, po ňom Zimonyi István, vysokoškolský učiteľ, člen Vámbéryho vedeckého kolégia.  

Tak ako aj po iné roky, na záver podujatia budú odovzdané Vámbéryho ceny, a to o  14.30, v slávnostnej sále dunajskostredskej Radnice.

Toto ste už čítali?