Back to top

B. Gröhling: Školstvo potrebuje reformný skok

Publikované: 3. máj 2022 - 15:27
Reformný skok, ktorý potrebuje školstvo, sa stáva realitou. Pri príležitosti splnených míľnikov a žiadosti o takmer polmiliardovú platbu z plánu obnovy to v piatok uviedol minister školstva Branislav Gröhling (SaS). Na význam schválených reforiem v rámci národného plánu obnovy poukázali aj ministri z ďalších rezortov.
B. Gröhling: Školstvo potrebuje reformný skok

Gröhling vyjadril radosť nad tým, že po troch reformách v oblasti regionálneho školstva sa podarilo naplniť reformné ambície aj prípade vysokého školstva i Slovenskej akadémie vied (SAV). V súvislosti so splnenými míľnikmi zdôraznil benefity, ktoré prinesie vysokoškolská reforma. Upozornil napríklad na to, že v rámci zvýšenia kvality výučby bude možné spájanie vysokých škôl. "Na tento účel je z plánu obnovy vyčlenených 120 miliónov eur," dodal minister. Štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR Ľudovít Paulis v prípade reformy SAV pripomenul, že o transformáciu inštitúcie sa dvakrát neúspešne pokúšali predchádzajúce vlády. "Nám sa to podarilo aj v spolupráci sa samotnou akadémiou, transformácia umožní flexibilnejšiu hospodársku formu a možnosť efektívne ťažiť z duševného vlastníctva, ktoré v rámci SAV bude vznikať," doplnil Paulis.

Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková považuje za takmer symbolické, že splnenie podmienok pre žiadosť o prvú platbu z plánu obnovy dokončilo schválenie súdnej reformy a reforma súdnej mapy. „Reforma justície je kľúčová pre obnovenie v dôvery v právny štát,“ zdôraznila ministerka, presvedčená o tom, že nová organizácia súdov prispeje k ich efektívnejšiemu konaniu.

Minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO) v rámci splnených míľnikov pripomenul vytvorenie nových útvarov polície s celoslovenskou pôsobnosťou a organizačné zmeny, smerujúce k intenzívnejšiemu boju proti korupcii, praniu špinavých peňazí a environmentálnej kriminalite. "Verím, že ciele, ktoré sme si v tejto oblasti dali, bude možné s týmito zmenami efektívnejšie dosiahnuť,“ uviedol Mikulec.

Slovensko na základe splnenia 14 požadovaných míľnikov žiada o prvú platbu z plánu obnovy vo výške takmer 460 miliónov eur.

Európska komisia má teraz dva mesiace na posúdenie žiadosti, potom to posunie na Radu, ktorá má ďalší mesiac na schválenie.

Ide o prvú žiadosť zo série celkovo desiatich v najbližších rokoch, do ktorých je rozdelený plán obnovy.

V rámci Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti Európska komisia plánuje poskytnúť štátom EÚ celkovo 672,5 miliardy eur. Granty z toho tvoria 312,5 miliardy eur, zvyšných 360 miliárd eur je vo forme úverov. Pre Slovensko je alokovaných približne šesť miliárd eur v grantoch.

ma7 | TASR

Toto ste už čítali?

Cookies