Back to top

Biblický tábor a tábor ľudovej hudby v Dunajskej Strede

Publikované: 22. júl 2022 - 11:48

Reformovaný cirkevný zbor v Dunajskej Strede každoročne organizuje biblický tábor pre deti. Účastníci tábora môžu spoznať Bibliu podrobnejšie, ale čakajú na nich aj remeselnícke aktivity a množstvo hier. Aj Maďarský osvetový inštitút na Slovensku každý rok usporiada svoj tábor ľudovej hudby, kde si súbory ľudovej hudby môžu prehĺbiť svoje znalosti z hry na hudobných nástrojoch a spevu ľudových piesní.
 

Cookies