Back to top

Blahoželali sme pedagógom

Publikované: 3. apríl 2017 - 12:03
31. marca sa v Dunajskej Strede konali už 14. Mestské dni pedagógov pri príležitosti Dňa učiteľov.

Tak ako je to zvykom, boli v tento deň odovzdané vyznamenania oceneným učiteľom. V úvode podujatia vystúpil Marko Németh s prednesom básne neznámeho autora Učiteľom (učiteľka Žaneta Takácsová), po ňom Karácsony Laura, členka divadelnej skupiny Novus Ortus predniesla báseň  Templom és iskola (Kostol a škola) autora Reményika Sándora.

Učiteľov potom pozdravil viceprimátor  A.Szabó László, vyzdvihol prácu učiteľov, ktorí dostávajú málo uznania, ale ich práca prináša ovocie. Po veľkom potlesku predniesla žiacka primátorka  Lužák Rita v mene žiakov ďakovnú reč.

Program pokračoval ocenením učiteľov, ktoré im odovzdali viceprimátori Horváth Zoltán a A.Szabó László. Zoznam ocenených učiteľov:

ZŠ Gyulu Szabóa:

Haramia Irén

Nagy Frederika

Pomichal Richárd

ZŠ Ármina Vámbéryho:

Horváth Tamás

Fekete Lívia

Török Angelika

ZŠ Zoltána Kodálya:

Makki Adél

Zsigrai Andrea

ZŠ Jilemnického ulica:

Blanka Botková

Beáta Lászlóová

Katarína Nagyová

ZŠ Smetanov háj:

Monika Benkovská

ZUŠ:

Banyák József

Nagy Iván

Centrum voľného času:

Takács István

MŠ Rybný trh:

Dorák Erzsébet

MŠ Októbrová ul.:

Erős Viola

MŠ Nám. SNP:

Marta Kyselová

MŠ Széchenyiho ul.:

Muzsay Olívia

Samospráva mesta odovzdala učiteľom, ktorí odchádzajú do dôchodku pamätnú tabuľu a poďakovala ich dlhodobú prácu.

ZŠ Gyulu Szabóa:

Hegyi Éva

Laky Anna

Matus Beáta

Péter Erika

Renczés Edit

Török Ágnes

ZŠ Ármina Vámbéryho:

Egri Margit

Oros Sarolta

ZŠ Jilemnického ul.:

Emil Beleš

Centrum voľného času:

Uher Anikó

MŠ Ružový háj:

Fodor Erzsébet

Program pokračoval speváckym vyytúpením  Keviczky Tünde a hostia si mohli pozrieť vystúpenie žiakov Rock and rollového clubu zo ZŠ z Jilemnického ulice, ktorí ponúkli akrobatický  rock and roll. Pod vedením Rasťa Baňasa a Lucie Galkovej predviedli úžasné skoky a dali dôstojnú bodku za 14. Mestskými dňami pedagógov.

Celú našu fotogalériu si môžete pozrieť TU!

Toto ste už čítali?

Cookies