Back to top

Budúcnosť je v regiónoch?

Publikované: 20. marec 2017 - 10:57
Práca Inštitútu Mateja Bela sa rozšírila o nový okruh činnosti. Popri inštitúte vzniká ekonomický think tank, ktorý bude viesť Rigó Konrád, štátny tajomník Ministerstva kultúry a bude sa zaoberať regionálnou ekonomikou na Slovensku.

Ako prvý krok, bude v piatok 24. marca v Tvrdošíne konferencia na tému „Budúcnosť je v regiónoch?“, v rámci ktorej sa bude o momentálnej situácii a tiež budúcnosti v regiónoch zhovárať veľa maďarských odborníkov žijúcich na Slovensku.

Konferencia bude mať tri hlavné okruhy  tém ako Slovensko: úspešný EÚ región?, Samosprávy: k čomu sme sa zaviazali a k čomu sa môžeme zaviazať, potom malé a stredne veľké podniky: nesú európsky titul šanca alebo riziko. Prednášať bude napr.  Rigó Konrád, štátny tajomník Ministerstva kultúry, Dudás Tamás, vysokoškolský učiteľ, Bindics Zsolt, podnikateľ a  Agócs Attila, primátor Fiľakova.

“Životaschopné a silné regióny budeme mať len vtedy, ak im budeme venovať skutočnú pozornosť a budeme ich podrobne analyzovať. Bratislava reálne posilnila, ale to neznamená, že ostatné regióny na Slovensku nemajú v Európe šancu. Musíme venovať pozornosť osobitostiam jednotlivých regiónov, dať im šancu na posilnenie. Južnému Slovensku musíme venovať zvýšenú pozornosť. ” - povedal Rigó Konrád.

Inštitút Mateja Bela je aktívny vo vedeckej sfére, vo sfére vzdelávania a verejného života. Jeho hlavnými činnosťami je vydavateľská činnosť, príprava rozhodovacieho procesu, diskusie, organizačná činnosť, organizácia tréningov a konferencií. Riaditeľom je Morvay Péter.

Toto ste už čítali?

Cookies