Back to top

Čas na podanie žiadostí o dotácie v rámci dvoch župných dotačných výziev sa kráti

Publikované: 7. marec 2023 - 17:59
Trnavská župa otvorila dve dotačné výzvy v celkovom objeme 600-tisíc eur. ŽIADOSTI JE MOŽNÉ PODAŤ ELEKTRONICKY UŽ LEN DO 10. MARCA. Medzi organizácie bude rozdelená suma 4
Čas na podanie žiadostí o dotácie v rámci dvoch župných dotačných výziev sa kráti

Medzi organizácie bude rozdelená suma 450-tisíc eur a pre obce je pripravených 150-tisíc eur. Podporené budú verejnoprospešné aktivity v oblasti kultúry, športu, sociálnych vecí, zdravotníctva a životného prostredia. Projekty môžu byť zamerané na organizáciu kultúrnych podujatí, integráciu obyvateľov so zdravotným znevýhodnením, ako aj skvalitnenie života seniorov alebo realizáciu vodozádržných opatrení. Minimálna výška jednej dotácie je 500 eur a každý oprávnený subjekt môže podať až dve žiadosti.

Vzhľadom na náročnú ekonomickú situáciu sa trnavská župa rozhodla znížiť mieru spolufinancovania žiadateľov, pričom v prípade organizácií ide o pokles z 10 na 5 % a v prípade obcí z 25 tiež na 5 %.

Žiadosti si môžu záujemcovia podať elektronicky do 10. marca 2023 prostredníctvom webu TU.

Viac informácií o týchto, ale aj ďalších výzvach nájdete na https://trnava-vuc.sk/zupa-cez-styri-dotacne-schemy-rozdeli-13-miliona-eur-navyse-prispevkom-podpori-zacinajucich-ucitelov/

TTSK

Toto ste už čítali?

Cookies