Nachádzate sa tu

Celoslovenská súťaž v poskytovaní prvej pomoci

Toto ste už čítali?

Publikované: 2016, jún 10 - 15:03 | Vzdelávanie
V dňoch 7.6. – 8.6.2016 sa na Strednej zdravotníckej škole v Dunajskej Strede uskutočnilo celoslovenská súťaž stredných zdravotníckych škôl Slovenskej republiky – Poskytovanie prvej pomoci SZŠ.

Vyhlasovateľom súťaže je Asociácia SZŠ SR a v tomto roku sa podľa štatútu súťaže do celoslovenského kola dostali prvé tri družstva a družstvo usporiadateľskej školy z regionálnych kôl a 2 družstvá zo zahraničných stredných zdravotníckych škôl (z Maďarska a Českej republiky). Dvojdňové podujatie zahŕňalo 3 odborné prednášky (Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky – Bratislava), workshopy k prednáškam a praktickú časť súťaže – Poskytovanie prvej pomoci v „terénnych“  podmienkach v priestoroch Komplexnej centrálnej záchrannej služby v Gabčíkove.
Celoslovenská súťaž mala vysokú úroveň. Súťažiaci preukázali solídne vedomosti entuziazmu a chuť intenzívnejšie sa venovať tejto oblasti záchrany zdravia a života.

Výsledková listina:
1.     SZŠ Žilina
2.     SZŠ Košice, ul. Kukučinova
3.     SZŠ Topoľčany
4.     SZŠ Liptovský Mikuláš
5.     SZŠ Prešov, Sládkovičova
6.     SZŠ Dunajská Streda
7.     SZŠ Levoča
8.     SZŠ Prešov, sv. B. Veľkého
9.     SZŠ Zvolen
10.   SZŠ Dolný Kubín
11.   SZŠ Trnava
12.   SZŠ Trenčín
13.   SZŠ Kroměříž, ČR
14.   SZŠ Sopron, MR

-szsds-