Nachádzate sa tu

Dunaszerdahelyi Egészségügyi Középiskola

Literárna-historická exkurzia na zdravotníckej škole

17.09.2017

Je už tradíciou, že študenti Strednej zdravotníckej školy v Dunajskej Strede hneď po začiatku školského roka vyrazia na literárnu-historickú exkurziu. Ani tento rok to nebolo inak. 14. septembra ráno s nadšením im vlastným nasadli do autobusov.

Zdravotníci dohliadali na ich zdravie

30.08.2017

V tomto roku sa v Gabčíkove uskutočnil 26. augusta tretí ročník bežeckých pretekov. Vedúci miestneho bežeckého klubu, Király Mátyás, môže hrdo povedať, že súťaž už prerástla hranice malého mestečka, dokonca aj hranice republiky, veď sa na nej zúčastnili aj...

Svetový deň zdravia 2017

10.04.2017

7. apríl 1948 sa uznáva za dátum vzniku Svetovej zdravotníckej organizácie. Odvtedy oslavuje Svetová zdravotnícka organizácia a s ňou celý svet v tento deň Svetový deň zdravia. Každoročne vyhlasujú tému, ktorej bude Svetový deň zdravia venovaný. Témou,...

Pripravujú sa

03.04.2017

V marci sa uskutočnil výber účastníkov mobility v rámci projektu Erasmus+ na Strednej zdravotníckej školy v Dunajskej Strede. Projektu sa zúčastní 10 žiakov 3. ročníka v študijnom odbore zdravotnícky asistent a 2 odborní učitelia školy.

Strieborný a zlatý dážď na zdravotnej

30.03.2017

Niekomu sa môže zdať, že nadpis preháňa, ale naša škola je na svoje talenty hrdá. Lavice dunajskostredskej strednej zdravotnej školy derie 150 žiakov denného štúdia a o talenty nemajú núdzu.

Prezentovali formy poskytovania sociálnej starostlivosti

18.03.2017

O cieloch sociálnej starostlivosti žiaci Strednej zdravotníckej školy častokrát počuli od učiteľov na hodine sociálnej starostlivosti, ale ako to funguje v praxi to im vysvetlil pán poslanec mestského zastupiteľstva Dunajská Streda György Bugár dňa 14. a 15...

Týždeň modrého gombíka v našom meste

27.05.2016

UNICEF aj v tomto roku vyhlásil Týždeň modrého gombíka. Unicef Slovensko venuje výnos z tohtoročnej zbierky na podporu programov na riešenie detskej podvýživy v Mauretánii.

Prekonaj sám seba a ukáž, že máš talent

18.04.2016

To by mohlo byť motto súťaže Stredoškolskej odbornej činnosti v Trnave na Strednej priemyselnej škole dňa 8. apríla 2016. Je to záujmová činnosť žiakov denného štúdia stredných škôl, ktorej sa venujú v škole v priebehu vyučovacieho procesu a mimo...