Back to top

Cena mesta Pro Urbe Juvenis: Rebeka Husvéthová

Publikované: 1. máj 2024 - 15:30
Tohto roku odovzdali aj Cenu mesta Dunajská Streda Pro Urbe Juvenis, ktorú možno udeliť jednotlivcom do 26 rokov veku za zásluhy o rozvoj mesta Dunajská Streda, za vynikajúce študijné výsledky, tvorivé výkony, významné výsledky v oblasti kultúry a športu, výchovy, vzdelávania a vedy, spoločenského života. Samospráva mesta Dunajská Streda v roku 2024 cenu odovzdala Rebeke Husvéthovej ako prejav uznania za vynikajúce úspechy v športe boccia – 2. miesto na Majstrovstvách sveta v Portugalsku a šírenie dobrého mena mesta Dunajská Streda.
Cena mesta Pro Urbe Juvenis: Rebeka Husvéthová

Rebeka Husvéthová reprezentovala Slovensko na minuloročných majstrovstvách sveta v  športe boccia v Portugalsku, kde vo veku 16 rokov získala vo svojej kategórii striebornú medailu.

Boccia je paralympijský šport, loptová hra určená pre ľudí s  najťažšími formami zdravotného postihnutia, s  cieľom umožniť im zažiť krásny pocit s  naozajstného súťaženia. Počas svojej doterajšej športovej kariéry Rebeka získala už mnoho ďalších ocenení: súťažila okrem iného vo Fínsku, Poľsku, Českej republike i na mnohých domácich súťažiach.

Športovanie ju nesmierne napĺňa a  zažíva pri ňom krásne chvíle. Zo strany rodiny sa stretáva s obrovskou nadšenou podporou. 

(be, et, dszi)

Toto ste už čítali?

Cookies