Back to top

CENA TTSK: Župa ocenila osobnosti Trnavského kraja

Publikované: 19. jún 2024 - 9:48
Trnavská župa v priestoroch Divadla Jána Palárika v Trnave počas slávnostného galavečera odovzdala výročnú Cenu Trnavského samosprávneho kraja viac ako tridsiatim osobnostiam a kolektívom. Najvyššie župné ocenenie si z rúk trnavského župana Jozefa Viskupiča prevzalo 28 jednotlivcov a kolektívov, pričom súčasťou oceňovania bolo aj odovzdanie Ceny predsedu Trnavského samosprávneho kraja, ktorú získalo 13 jednotlivcov a kolektívov.
CENA TTSK: Župa ocenila osobnosti Trnavského kraja

Rozhodli sme sa opäť oceniť osobnosti, ktoré svojim prístupom, profesionalitou a zodpovednosťou vo viacerých spoločenských oblastiach života posúvajú náš región dopredu. Sme hrdí na to, že v Trnavskom kraji máme tak úspešných, inšpiratívnych a rešpektovaných ľudí v oblastiach, ktorých mimoriadny prínos k rozvoju kraja je nespochybniteľný. Sú to vedci, pedagógovia, lekári, športovci a ďalší, ktorí sa presadili a uplatnili doma aj vo svete. Tieto osobnosti vytvárajú kvalitné, atraktívne a prívetivejšie prostredie pre všetkých,“

- povedal trnavský župan Jozef Viskupič, ktorý laureátom najvyššie župné ocenenie odovzdal.

Cena Trnavského samosprávneho kraja pokrýva sedem kategórií, a to školstvo, kultúru, šport, zdravotníctvo, sociálnu starostlivosť, dopravu a občiansku spoločnosť. Udeľovaná je za prínos k rozvoju kraja v humanitárnej, charitatívnej, vedeckej, pedagogickej, kultúrnej, umeleckej, publicistickej oblasti, v oblasti sociálnej starostlivosti, verejnoprospešnej, podnikateľskej, technickej a športovej činnosti, ako aj za prejavy statočnosti, ľudskosti a hrdinstva. Súčasťou ocenenia je umelecké dielo a aj finančná odmena.

Tento rok získala ocenenie aj Viera Drahošová, archeologička, kurátorka, autorka publikácií a šéfredaktorka vlastivedného časopisu Záhorie, ktorá bola riaditeľkou Záhorského múzea v Skalici 27 rokov. V kategórií šport bola ocenená úspešná atlétka Viktória Forster, ale aj bývalý olympionik a medailista z majstrovstiev sveta, kladivár Libor Charfreitag. Cenu si prevzal aj kolektív urgentného príjmu Fakultnej nemocnice v Trnave, dekan Materiálovo-technologickej fakulty STU v Trnave Miloš Čambál, ale aj občiansky aktivista a politik Pavol Demeš.

Cenu predsedu TTSK si prevzala Zuzana Krištofíková, ktorá pracuje v zariadení pre seniorov Harmónia v Hlohovci. Jej snahou je neustále zlepšovanie podmienok pre klientov zariadenia ale aj pre zamestnancov, ktorí realizujú poskytovanie sociálnej služby v rámci svojich profesionálnych a ľudských možností. Ocenená je aj Dania Dietler, ktorá pracuje v Slovenskom červenom kríži - územný spolok Senica od roku 2018 ako garant a odborný pracovník Nízkoprahovej sociálnej služby pre rodinu a deti v Senici, o ktorej zriadenie a fungovanie sa výraznou mierou osobne zaslúžila.

Zoznam všetkých ocenených je zverejnený na webovej stránke.

Mená ocenených laureátov Cenou TTSK schválili krajskí poslanci na zasadnutí Zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja, pričom nominácie mohla posielať aj verejnosť. Cena TTSK sa každoročne udeľuje za mimoriadny prínos k rozvoju kraja.

TTSK

Cookies