Back to top

Centrum podpory pedagógov otvára svoje brány

Publikované: 8. september 2023 - 11:18

Začiatkom školského roka otvára svoje brány aj nová inštitúcia Regionálne centrum podpory pedagógov. Na slávnostnom otvorení na radnici mesta Dunajská Streda sa predstavili mentori z nášho regiónu, ktorí svojim kolegom pedagógom pomáhajú v profesijnom rozvoji a podporujú ich pri prípravách na nový štátny vzdelávací program, ktorý bude zavedený od roku 2026.
 

Cookies