Back to top

Čestný občan mesta: Strédl Terézia

Publikované: 30. apríl 2019 - 14:13
Počas podujatia Dni sv. Juraja sa odovzdávali mestské ocenenia. Cenu Čestný občan mesta získala toho roku Strédl Terézia.
Čestný občan mesta: Strédl Terézia

Strédl Terézia sa narodila v Bratislave  – základnú a strednú školu však absolvovala v Dunajskej Strede.

Na Univerzite Komenského získala v roku 1975 diplom v odbore špeciálna pedagogika. Po štúdiu založila Pedagogicko-psychologickú poradňu v  Galante, kde pracovala 30 rokov.

Od roku 2004 je vedúca katedry pedagogiky na Univerzite Selyeho Jánosa.

Učí aj na Univerzite sv. Alžbety a tiež v Inštitúte ďalšieho vzdelávania. Popri tom je odborným garantom v maďarčine vydávaného časopisu Carissimi určeného pre zdravotne postihnutých.

Je úzko spätá s Dunajskou Stredou, tu žijú jej súrodenci s rodinami, sem chodí na pomaturitné stretnutia, za priateľmi. Sama sa považuje za Dunajskostredčanku.

Toto ste už čítali?

Cookies