Back to top

Charitatívna zbierka v dňoch 1. a 2. marca 2024

Publikované: 20. február 2024 - 14:35
Dunajskostredská farská charita týmto dáva do pozornosti verejnosti, že v piatok 1. marca od 14:00 do 18:00 a v sobotu 2. marca od 8:00 do 12:00 zorganizuje vo svojom centre na Bacsákovej ulici č. 1 v Dunajskej Strede zbierku pre rodiny v núdzi.
Charitatívna zbierka v dňoch 1. a 2. marca 2024

Ochotných obyvateľov žiadajú predovšetkým o darovanie

  • trvanlivých potravín, konzerv, čistiacich a hygienických prostriedkov a detských hračiek.

Bližšie informácie: György Bugár, 0904/644 950

V mene všetkých odkázaných ďakujeme za nezištnú pomoc!

Toto ste už čítali?

Cookies