Back to top

Cieľom bola propagácia dvoch regiónov s predstavením ich turistických hodnôt

Publikované: 9. júl 2021 - 11:38

Oblastná organizácia cestovného ruchu Žitný ostrov a Arrabona EGTC so sídlom v Győri usporiadali v našom meste podujatie pri príležitosti ukončenia projektu a tlačovú konferenciu, ako aj Deň Cultractive v súvislosti s týmto projektom. Cieľom projektu založeného na spoločnej spolupráci bola propagácia dvoch susedných regiónov, Žitného ostrova a Medziostrovia s predstavením ich turistických hodnôt.
 

Cookies