Back to top

Cieľom je, aby sa deti v maďarských školách naučili dobre po slovensky

Publikované: 19. apríl 2024 - 10:32

Čoraz viac maďarských škôl vyučuje slovenčinu ako cudzí jazyk. Cieľom je, aby výučba štátneho jazyka na školách s vyučovacím jazykom maďarským bola čo najkvalitnejšia. Mentori Dunajskostredského centra podpory pedagógov vo vzdelávacích inštitúciách okresu  organizujú workshopy, kde školia učiteľov v metódach zameraných na komunikáciu. Zároveň spríjemňujú a zefektívňujú vyučovanie slovenského jazyka, čo je dôležité aj pre to, aby sa deti dobre naučili po slovensky aj v maďarských školách.
 

Cookies