Back to top

Cieľom je skvalitnenie a zatraktívnenie hodín telesnej výchovy zážitkovým spôsobom

Publikované: 17. marec 2023 - 11:28

Základná škola na Smetanovom háji v Dunajskej Strede sa od aktuálneho školského roka zapojila do programu Úradu vlády SR s názvom Tréneri v škole. Cieľom iniciatívy zameranej na žiakov prvého stupňa základných škôl je skvalitnenie a zatraktívnenie hodín telesnej výchovy zážitkovým spôsobom výučby a budovanie pozitívneho vzťahu detí k pohybu. Niekoľko poslancov národnej rady sa snaží presadiť väčšiu pohybovú aktivitu mládeže, preto diskutujú o zvýšení počtu hodín telocviku na základných a stredných školách.
 

Cookies