Back to top

Cieľom je zapojiť ľudí žijúcich v zariadení pre bezdomovcov do pracovných činností

Publikované: 5. júl 2024 - 17:44

Sociálne oddelenie mestského úradu realizuje dlhodobo pripravovanú iniciatívu, ktorej cieľom je zapojiť ľudí žijúcich v zariadení pre bezdomovcov do rôznych pracovných činností. Na začiatok dvaja bezdomovci nedávno natreli plot Komunitného centra na Kračanskej ceste.

Cookies