Back to top

Cieľom projektu je vypracovanie koncepcie rozvoja vodného hospodárstva

Publikované: 15. júl 2022 - 13:19

V Žitnoostrovskom múzeu sa uskutočnil Žitnoostrovský workshop realizovaný v rámci projektu Insula Magna. Cieľom projektu je vypracovanie koncepcie rozvoja vodného hospodárstva, ktorá umožní oblasti Medziostrovie – Žitný ostrov stať sa trvalo udržateľným a príkladným rozvojovým územím. Iniciatíva môže inšpirovať aj rozvoj ďalších oblastí.
 

Cookies