Back to top

Cineama: okresná súťaž tvorcov amatérskych filmov a videí

Publikované: 6. február 2020 - 10:49
Žitnoostrovské osvetové stredisko aj v roku 2020 vyhlasuje okresnú súťaž amatérskych tvorcov filmov a videí pod názvom CINEAMA. Cieľom súťaže je predstavenie a propagácia v našom okrese žijúcich amatérskych tvorcov filmov a videí.
Cineama: okresná súťaž tvorcov amatérskych filmov a videí

Cieľom ustanovizne je objaviť tých tvorcov žijúcich v okrese, ktorí tejto záľube venujú svoj voľný čas, a ktorí by svoje výtvory radi prezentovali aj pred verejnosťou. V rámci súťaže je možnosť zúčastniť sa odborných konzultácií či predebatovania technických a tematických otázok. Práce bude hodnotiť odborná porota, najlepšie z nich odporučí do okresnej, resp. celoštátnej súťaže.

Podmienky súťaže v slovenskom aj maďarskom jazyku nájdete na: https://www.osvetads.sk/xxviii-cineama-2020

Popri podmienkach súťaže tu nájdete aj podmienky prihlasovania sa, týkajúce sa napr. veku a kategórie.

Prihlásiť sa do súťaže je možné na uvedenej stránke do 21. februára 2020, čo je zároveň aj dátum odovzdania práce.

http://www.nocka.sk/prihlasovanie/formulare/prihlasenie/cineama/478

Vlaňajšie práce si môžete prezrieť tu.

Toto ste už čítali?

Cookies