Back to top

Čoraz viac dôchodcov využíva stravovacie služby mestského podniku

Publikované: 20. november 2020 - 10:39

Čoraz viac dôchodcov využíva stravovacie služby mestského podniku Gastro DS, ktorý prevádzkuje školské kuchyne. Podnik totiž popri príprave obedov pre žiakov dokáže zabezpečiť aj obedy pre seniorov. V súčasnosti túto službu využíva takmer 100 seniorov mesta.