Back to top

DAC-Ružomberok: informácie k organizácii zápasu

Publikované: 17. jún 2020 - 14:28
Všetky dôležité informácie a organizačné pokyny pre fanúšikov prichádzajúcich do MOL Arény na dnešné pohárové semifinále proti Ružomberku.
DAC-Ružomberok: informácie k organizácii zápasu

VSTUP NA ŠTADIÓN

Ako je známe, pre verejné podujatia organizované v priebehu júna platí obmedzenie maximálne 500 osôb, čo na futbalových zápasoch zahŕňa aj hráčov, rozhodcov a všetok potrebný personál. Na zajtrajšie stretnutie vieme umožniť vstup len výrazne obmedzenému počtu fanúšikov, ktorý sme stanovili nasledovne:
- 150 vstupeniek bolo dnes vyžrebovaných medzi držiteľmi štandardných (nie VIP) permanentiek (informáciu obdržia na email, ktorý zadali pri registrácii; zoznam vyžrebovaných permanentiek nájdete tu: https://gol.dac1904.sk/)
- zvyšné miesta v obmedzenom počte boli rozdelené medzi majiteľov Skyboxov a VIP permanentiek (informácie obdržali mailom a telefonicky na kontakty, ktoré uviedli pri zakúpení permanentky)

Pre fanúšikov bude otvorená len tribúna A, konkrétne sektory AP a VIP.

Samotný vstup na štadión bude možný nasledovne:
- cez bránu pri sektore APpre vyžrebovaných majiteľov štandardných (nie VIP) permanentných vstupeniek
- cez recepciu A tribúny: pre majiteľov Sky boxov a VIP permanentiek

V zmysle pokynov a usmernení bude vstup na štadión umožnený len vopred registrovaným osobám, zapísaným do menného zoznamu pre vstup do MOL Arény. Pri vstupe bude potrebné predložiť platný doklad totožnosti.

Prosíme fanúšikov, aby na zápas prišli v dostatočnom časovom predstihu kvôli bezpečnostným prehliadkam pri vstupe. Brány štadióna sa otvárajú hodinu pred výkopom (o 17.00), čo sa vzťahuje aj na VIP. Platí voľný výber miesta podľa poradia príchodu.

Zároveň vyzývame fanúšikov, aby dodržiavali hygienické predpisy, najmä:
- Vstup a pobyt na štadióne je možný len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál šatka)
- Pri vstupe na štadión, pri bufetoch a tiež vo vnútorných priestoroch budú umiestnené dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk ako aj informačný plagát s pokynmi.
- Pri účasti na verejnom hromadnom podujatí a pri príchode a odchode z priestorov hromadného podujatia je nutné zabezpečiť dodržiavanie rozostupov 2 m medzi osobami; to neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti, partnerov.
- V prípade sedenia, výnimkou osôb žijúcich v jednej domácnosti, musí ostať vždy jedno miesto neobsadené, pričom sekvenciu obsadenia sedadiel je potrebné v radoch alternovať.

 

SPRAVODAJ, DAC STORE, FREE WIFI

Farebný bulletin (Spravodaj), špeciálne vydanie k ligovému stretnutiu s Michalovcami a zajtrajšiemu pohárovému proti Ružomberku, nájdete v DAC store, respektíve si ho môžete stiahnuť kliknutím na obrázok.

Využite možnosť nákupu a navštívte náš oficiálny DAC store, ktorý v deň zápasu otvorí o 15.00 h a zatvorí o 20.00 h. Vo Fanshope platí 5-percentná zľava pre držiteľov permanentných vstupeniek.

Na celom štadióne je k dispozícii voľné internetové pripojenie. Hľadajte sieť MOL Aréna free, do ktorého sa pripojíte veľmi jednoduchým spôsobom cez sociálne siete alebo email!

CASHLESS SYSTÉM V BUFETOCH

bufetoch MOL Arény je výhradnou možnosťou platby tzv. Cashless (bezhotovostný) systém, fungujúci na princípe dobíjateľných kariet, ktoré sú náhradou hotovosti pri nákupe.

Predaj Cashless kariet a dobíjanie ich kreditu prebieha v DAC store. Návštevníkom sektoru AP odporúčame, aby si Cashless karty zakúpili pred vstupom na štadión. Po vstupe do sektora môžu na dobitie kreditu využiť automat v rohu tribún A a B.

Pre návštevníkov VIP sektorov bude pokladňa na nákup a dobitie Cashless kariet k dispozícii od 17.00 do 20.00 h na recepcii hlavnej tribúny. Navyše, priamo v St. Nicolaus SILVER LOUNGE reštaurácii je pre nich pripravený aj automat na dobitie kreditu.

Nezabudnite, že klubová karta DAC CLUBCARD slúži zároveň aj ako Cashless karta!

BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY

Pred, počas a po zápase budú zo strany organizátora, ako aj zo strany polície prijaté prísne bezpečnostné opatrenia v zmysle zákona 1/2014 o organizovaní verejných športových podujatí.

Na vstupoch na štadión budú využité všetky oprávnenia člena usporiadateľskej služby v zmysle zákona a vyžadované prísne dodržiavanie povinností člena usporiadateľskej služby. Osoby, ktoré budú zjavne pod vplyvom alkoholu, alebo iných návykových látok, nebudú na štadión vpustené; to isté platí o osobách, u ktorých budú takéto látky nájdené v držbe. Kontrolované budú aj všetky transparenty a vlajky, ktoré nesmú byť na pevných žrdiach, a ktoré by mohli byť použité ako zbraň. V prípade, že uvedené predmety budú obsahovať hanlivé, urážlivé slová, resp. budú znázorňovať zobrazenia, znaky alebo svojou povahou budú urážlivé a mohli by spôsobiť narušenie verejného poriadku, budú odňaté a osoby, ktoré sa pokúsia o ich vnesenie na štadión, nebudú na štadión vpustené a budú odovzdané príslušníkom Policajného zboru.

Na štadión je zakázané vnášať štátne symboly cudzích štátov alebo ich predchodcov; ich majitelia nebudú vpustení na štadión a budú odovzdaní príslušníkom PZ.

Po vstupe do sektora nebude možné zo štadióna odísť a následne sa vrátiť.

Upozorňujeme fanúšikov, že vhadzovanie predmetov na hraciu plochu je prísne zakázané. Prípadné porušenie tohto zákazu sa považuje za závažný priestupok a jeho dôsledkom je vyvedenie páchateľa zo štadióna. Štadión, ako i jednotlivé sektory budú monitorované kamerovým systémom. Každý incident zaznamenaný kamerami bude usporiadateľskou službou a Policajným zborom okamžite vyhodnotený a riešený, v prípade výtržností bude nasledovať okamžitý zásah bezpečnostných zložiek.

dac1904.sk

Toto ste už čítali?

Cookies