Back to top

Ďalší diel retrospektívneho seriálu Dunajskostredskej mestskej televízie

Publikované: 25. november 2022 - 10:49

Maďarská dopravná tabuľka s názvom miesta na dunajskostredskej železničnej stanici, otvorenie Cirkevnej materskej školy sv. Jána apoštola, vytvorenie ružovej záhrady – tieto udalosti majú spoločného menovateľa, že sa všetky uskutočnili v roku 2017. Mimochodom, spolu s ďalšími udalosťami tvoria ďalší diel retrospektívneho seriálu Dunajskostredskej mestskej televízie.
 

Cookies