Back to top

Delegácia nášho mesta v Újpesti

Publikované: 12. september 2019 - 9:27
Delegácia mesta Dunajská Streda bola 30. augusta na odbornej návšteve „mesta stretnutí, dialógu, súdržnosti a silného spoločenstva” - v Újpesti, mestskej časti Budapešti. Vítal ich primátor Wintermantel Zsolt.
Delegácia nášho mesta v Újpesti

Cieľom delegácie, ktorú viedli viceprimátori, A. Szabó László a Karaffa Attila bola výmena skúseností a vybudovanie odborných kontaktov.

V delegácii bol náčelník polície Csiba Tibor, vedúci technického a investičného odboru Dömény Luboš, riaditeľ Municipal Real Estate DS Jány József a šéfredaktor dunaszerdahelyi.sk a DH Nagy Attila, ďalej riaditeľ termálneho kúpaliska Somogyi Gábor a Bencsics Róbert, z technického odboru – témou bola verejná čistota a poriadok, šport a cestovný ruch.

Vedúci technického odboru Szabó Zsolt uviedol hosťom svoje skúsenosti, referent pre bezpečnosť Cserna Sándor informoval zas o úlohách týkajúcich sa bezpečnosti 116 tisícovej mestskej časti.

Na mestskej polícii ich prijal náčelník Buchwald Milán, ktorý im predviedol fungovanie bezpečnostných kamier.

S delegáciou sa stretol aj poslanec dr. Zsigmond Barna Pál, ktorý ich prekvapil darčekmi najstaršieho oddielu Újpest FC.

Navštívili spolu aj Újpesti Városgondnokság Kft. Kde si pozreli ich priestory a oboznámili s ich úlohami.

Potom si pozreli centrum voľného času v správe samosprávy, Tarzan Park. Ihrisko sa rozkladá na 18 tisíc m2 – nachádza sa tam pieskové more, lúka, hrady, hojdačky a lianová džungľa.

Na záver dňa si delegácia pozrela program mestských slávností Újpesti Városnapok.

(na)

Toto ste už čítali?

Cookies