Back to top

Deň žien v zariadení pre seniorov

Publikované: 15. marec 2024 - 10:36
Pri príležitosti Medzinárodného dňa žien pozdravilo vedenie nášho mesta obyvateľky zariadenia pre seniorov v Dunajskej Strede.
Deň žien v zariadení pre seniorov

Riaditeľ zariadenia Koloman Pongrácz poďakoval žiakom a pedagógom Spojenej školy Gyulu Szabóa 21 v Dunajskej Strede za milé kultúrne vystúpenie, potom pozdravil hostí, ktorí sa slávnosti zúčastnili v zastúpení samosprávy: viceprimátorov Attilu Karaffu a Juraja Puhu, ako aj pracovníkov odboru sociálnych vecí mestského úradu.

V mene vedenia mesta a samosprávy prítomným dámam zablahoželal Juraj Puha.

Deň 8. marec celosvetovo patrí oslavám Medzinárodného dňa žien a vedenie nášho mesta už tradične, pri príležitosti tohto sviatku navštevuje dámy bývajúce v zariadení, aby im vyjadrilo úctu a uznanie. Následne viceprimátor dodal, že je na mieste, aby sme v tento sviatok vyzdvihli úlohu žien v našich životoch, sú to ony, ktorým vďačíme za svoj život, ktoré držia rodiny pohromade a vychovávajú naše deti.

„Je mi mimoriadnym potešením, že dámy môžeme pozdraviť v rodinnom prostredí. Aj prostredníctvom pekného kultúrneho programu sa tento deň nesie v duchu skutočného posolstva Dňa žien, keď vyjadrujeme úctu a uznanie voči Vášmu životu a práci,“

- dodal Juraj Puha.

V úvode svojho slávnostného príhovoru Attila Karaffa poďakoval dámam za všetko, čo robia slovami spisovateľa Sándora Máraiho.

„Na Deň žien myslíme na ženy s veľkou láskou a úctou; v prvom rade na naše rodinné príslušníčky a potom i členky našej komunity, na ženy, ktoré sú často označované ako slabšie pohlavie, čo pritom nie je vôbec pravda: pretože sú vytrvalé, znášajú množstvo záťaže, prinášajú obrovské obety,“

- povedal viceprimátor,

„ženy si zaslúžia naše poďakovanie a vďačnosť po celý život.“

Záverom svojho slávnostného prejavu Attila Karaffa pozdravil dámy v mene samosprávy mesta Dunajská Streda pri príležitosti Dňa žien a zaželal im ďalšie pokojné a šťastné roky.

Po blahoželaniach okrem krásneho kultúrneho programu v podaní študentov Spojenej školy Gyulu Szabóa 21 obyvateľky v oboch sídlach zariadenia obdarovali aj kvetinami.

Ďalšie fotografie z osláv Dňa žien v zariadení pre seniorov si môžete pozrieť v našej fotogalérii.

Text a foto: Vince Rózsár

 

Toto ste už čítali?

Cookies