Nachádzate sa tu

Detský ostrov na Žitnoostrovskom jarmoku

Toto ste už čítali?

Publikované: 2018, september 14 - 12:10 | Pre verejnosť
Počas Žitnoostrovského jarmoku budú mať aj deti množstvo príležitostí na zábavu – oplatí sa im každý deň prísť na jarmočný Detský ostrov a jeho programy. Detský ostrov bude zdarma, nachádza sa na parkovisku MOL Arény.
Detský ostrov na Žitnoostrovskom jarmoku

20. september

16.00 – Divadelná družina Új Hullám Színjátszó Csoport (ZUŠ) – #Hashtag (divadelná hra)
17.00 – Hudobný koncert ZUŠ
18.00 – Tanečné predstavenie moderného tanca ZUŠ

21. september

16.00 – Predstavenie 2.A triedy ZŠ Kodálya Zoltána
17.00 – Predstavenie divadelnej družiny Fókusz Gyermekszínpad: „Lúdas Matyi“ (divadelné predstavenie)
18.00 – Predstavenie bábkohernej družiny Gézengúzok Bábcsoport: H. Ch. Andersen – „A rút kiskacsa” (bábkové divadlo)

22. september

10.00 – Predstavenie hudobnej skupiny Pántlika
16.00–19.00 – predstavenie družiny Aranygyapjú Társulat

SPRIEVODNÉ PROGRAMY:

Magyarság Háza, Budapest (voľný preklad: Dom maďarstva Budapešť)

– Mátyás király puzzle (puzzle kráľa Mateja)
– Mátyás király kvíz (kvíz kráľa Mateja)
– Mátyás királyos ajándékok (dary kráľa Mateja)
– skúšanie renezančného odevu, fotenie sa

Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum, Győr (voľný preklad: Umelecké a historické múzeum Rómera Flórisa)
– hry s kockami (vykladanie obrázkov)
– pop-up kniha
– výroba pečiatkových foriem a zošitov
– záujemcovia si vyrobia pečiatkové formy a jedinečné pečiatky grafickou metódou rozmnožovania, ktorými môžu dekorovať vlastnoručne vyrobené zošity

Centrum voľného času
– výtvarné práce (vymaľovánky, navliekanie korálok)
– spoločenské hry

Dunajskostredský šachový klub
– šach
– šachové úlohy

Raiffeisen Bank
– maľovanie na tvár
– tattoo
– zdarma cukrová vata a ľadová triešť
– zdarma balóny

Základná organizácia Slovenského zväzu drobnochovateľov v Dunajskej Strede
– výstava zvieratiek

KOBUKRAV
– predstavenie sebaobrany