Back to top

Digitálne vybavenie pre každú školu

Publikované: 16. december 2023 - 15:56
Ministerstvo školstva vďaka finančným prostriedkom z Plánu obnovy a odolnosti SR spúšťa historicky najväčšiu investíciu do digitalizácie školstva. Cieľom projektu DigiEDU je vybaviť školy zariadeniami, aby boli pripravené na nové výzvy v oblasti vzdelávania. V súčasnosti ministerstvo zbiera údaje o digitálnom vybavení škôl. V druhej fáze projektu nakúpi a dodá potrebné vybavenie pre každú školu.
Digitálne vybavenie pre každú školu

Vďaka projektu DigiEDU môže každá základná a stredná škola získať od štátu moderné digitálne vybavenie. Aktuálne je iba 30 % škôl schopných poskytovať kvalitné digitálne vzdelávanie. Navyše, úroveň digitálnych zručností slovenských žiakov naďalej zaostáva za ostatnými krajinami OECD. Digitálne zručnosti pritom tvoria základ pre úspešné uplatnenie na trhu práce.

Zámerom ministerstva školstva je v druhej polovici roka 2024 a v roku 2025 poskytnúť všetkým základným a stredným školám potrebné vybavenie. Cieľom je dodať školám výbavu na to, aby ich informačné a komunikačné technológie spĺňali požiadavky základnej úrovne modelu „vysoko vybavenej a prepojenej učebne” (highly equipped and connected classroom, HECC). HECC je medzinárodný model digitálnej a pedagogickej inovácie, ktorý sa zameriava na zlepšenie učebného procesu a podporu digitálneho vzdelávania.

Naším cieľom je zabezpečiť všetky školy tak, aby mohli poskytnúť každému jednému žiakovi a žiačke vzdelávanie s využitím najmodernejších technológií. Základné a stredné školy majú jedinečnú príležitosť zapojiť sa do projektu a vytvoriť moderné vzdelávacie prostredie pre žiakov aj učiteľov,

- hovorí minister školstva Tomáš Drucker.

V prvej fáze projektu je nevyhnutné zmapovať súčasný stav vybavenia škôl. V priebehu novembra a decembra tohto roka prebieha na školách pasportizácia formou dotazníkov a osobných návštev, ktorej cieľom je zber dát o existujúcom digitálnom a sieťovom vybavení. Informácie zo zberu budú použité v druhej fáze projektu na určenie potrebného množstva dodatočného vybavenia. Rezort školstva následne centrálne obstará digitálne vybavenie a dodá ho priamo do škôl. Celková suma určená na projekt presahuje 200 miliónov eur.

Viac informácií o projekte tu: https://www.minedu.sk/digiedu/

MŠVVŠ SR

Toto ste už čítali?

Cookies