Back to top

Divé kvety Noémi Kolčákovej Szakállovej, ktoré rastú ako víly

Publikované: 12. jún 2023 - 11:09
Čarovná výstava Noémi Kolčákovej Szakállovej s názvom Divé kvety prilákala v piatok podvečer do Vermesovej vily umeniemilovnú verejnosť.
Divé kvety Noémi Kolčákovej Szakállovej, ktoré rastú ako víly

V úvode slávnostnej vernisáže riaditeľ Galérie súčasných maďarských umelcov Péter Iván privítal prítomných, medzi nimi JUDr. Zoltána Hájosa, primátora mesta Dunajská Streda, oboch zástupcov primátora, MUDr. Juraja Puhu a Attilu Karaffu, Ladislava Gútayho, predsedu Komisie mestského zastupiteľstva pre školstvo a kultúru, Tímeu Takács, riaditeľku MsKS Benedeka Csaplára, Janu Svetlovskú, riaditeľku Žitnoostrovského osvetového strediska, kurátora výstavy Lászlóa Vargu-Amára, akademického maliara oceneného Munkácsyho cenou, predsedu sekcie výtvarných umení MAOE (Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete, Národné združenie maďarských tvorivých umelcov) a umeleckých účinkujúcich večera, saxofonistu Erika Rothensteina a klaviristu Miloša Biháryho.

„Noémi Kolčákovú Szakállovú netreba obzvlášť predstavovať, stačí povedať, že je naša. Vďaka tomu však, že jej meno je široko známe a jej dielo obľúbené, sme si boli istí, že táto výstava bude veľmi populárna,“ zdôraznil v krátkom pozdrave Péter Iván.

V mene vedenia mesta prítomných pozdravil MUDr. Juraj Puha, zástupca primátora Dunajskej Stredy. Ako povedal, je pre neho veľkou cťou zúčastniť sa výstavy mladej umelkyne. „Zdôraznil by som slovo „mladá“, pretože to vnímam ako záruku, že budúcnosť umenia je v našom meste zabezpečená,“ povedal úvodom svojho slávnostného pozdravu a potom dodal: „Aj v minulosti sme mohli byť hrdí na našich umelcov, ktorí vždy niesli dobrú povesť mesta aj za hranicami krajiny a nie je tomu inak ani v prípade Noémi, pretože na jej prácu a pôsobenie sme veľmi pyšní...

Ďakujem, že aj my môžeme byť hrdí na Vaše úspechy, ďakujem, že idete príkladom iným. Prajeme Vám, aby ste pokračovali na ceste úspechu a aby Vás sprevádzal nekonečný optimizmus a inšpirácia,“ poďakoval zástupca primátora.

„Ako vidíme, Noémi neprestáva veriť v silu pracovitosti a kvality. Je dôležité, aby sme podporovali našich mladých umelcov, pretože svojimi schopnosťami a danosťami prevyšujú svojich rovesníkov. Preto je dôležité, aby sme túto kultúru mohli ukázať aj širokej verejnosti!“ - zdôraznil Juraj Puha.

Kurátor výstavy László Varga-Amár v úvode svojho slávnostného prejavu prezradil, že Noémine obrazy si prezeral na internete už niekoľko týždňov, ale až keď vstúpil do priestorov Vermesovej vily, ukázali sa mu v celej svojej realite.

„Do Dunajskej Stredy, do Galérie súčasných maďarských umelcov chodím už ako lokálpatriot. S radosťou som prijal pozvanie na otvorenie výstavy Noémi Kolčákovej Szakállovej v týchto krásnych výstavných priestoroch, pretože rodičov mladej umelkyne dobre poznám a sme priatelia. Každý si musel prejsť svojím obdobím učenia, Noémi tiež a zvládla to na vysokej úrovni. Jej mama je tiež maliarka, takže vyrastala v rodine umelcov,“ povedal úvodom umelec ocenený Cenou Munkácsyho.

„Okrem malieb výstava Divé kvety ponúka akvarely, gvaše na papyruse a máčanom papieri, ale aj keramické taniere,“ povedal o výstave kurátor.

Jej divé kvety rastú ako víly v prírode, či v imaginárnej záhrade umelkyne. Zamestnávajú ju mýty, etnologické, antropologické aspekty a Francúzska Polynézia.

"Noémin svojský umelecký svet je surrealistickou víziou. Teplé žlté, jemné hnedé a s citom používané modré farby sa pôsobivo dopĺňajú,“ zdôraznil László Varga-Amár.

„Ani si netrúfam vysloviť, že existuje ženské umenie. Ale zo všetkých obrazov Noémi vyžaruje ženskosť. Hovorím to v najvznešenejšom zmysle slova a rád by som dodal, že som známy tým, že si vážim ženy,“ povedal vo svojom príhovore predseda sekcie výtvarných umení MAOE.

Noémi Kolčáková Szakállová s dojatím poďakovala všetkým, ktorí svojou prítomnosťou poctili vernisáž jej výstavy, a potom Péter Iván povedal, že fantastickú výstavu si môžu záujemcovia pozrieť počas celého leta.

Viac fotografií z vernisáže si môžete pozrieť v našej fotogalérii.

Text a foto: Vince Rózsár

Toto ste už čítali?

Cookies