Back to top

Dnes odvážajú plastový odpad

Publikované: 3. marec 2022 - 9:05
Aj v marci pokračuje v našom meste zber a odvoz triedeného plastového odpadu.
Dnes odvážajú plastový odpad

Odvoz do žltých vriec nazbieraného plastového odpadu od rodinných domov prebieha vo štvrtok, 3. marca.

V tejto súvislosti technický odbor mestského úradu dáva do pozornosti obyvateľov, že na začiatku roka zavedené zálohovanie umelohmotných fliaš a plechoviek od nápojov nemá vplyv na systém triedenia plastového odpadu.

Ten bude naďalej prebiehať podľa zaužívaného harmonogramu tak v prípade plastov, ako aj papiera.

Keďže zberní pracovníci na dvoch miestach v meste dočasne uložia, následne špeciálnym strojom vyzbierajú a ďalej prepravia vrecia s odpadom, môže sa stať, že pod nadjazdom na Gabčíkovskej ceste, resp. Na Ceste aradských mučeníkov budú obyvatelia dnes vidieť väčšie množstvo nahromadených žltých vriec.

-rovin-

Toto ste už čítali?

Cookies