Back to top

Do práce na bicykli 2022 - Prihláste sa s vašim tímom

Publikované: 11. máj 2022 - 18:22
Aj tento rok sa môžu prihlásiť tímy do súťaže Do práce na bicykli. Celonárodná kampaň trvá od 1. do 30. júna 2022. Kedže mesto Dunajská Streda sa aj tento rok zapojí do programu, aj tímy z nášho mesta sa môžu prihlásiť cez webstránku súťaže.
Do práce na bicykli 2022 - Prihláste sa s vašim tímom

Cieľom kampane Do práce na bicykli je aj tento rok podpora cyklodopravy v mestách a obciach, podnecovanie samospráv a zamestnávateľov k vytváraniu vhodných podmienok pre túto formu dopravy, ako aj zvyšovanie povedomia obyvateľov o prínosoch nemotorovej a verejnej osobnej dopravy ohľadne ich dopadu na životné prostredie, a tým aj celkovej kvality života v našich mestách. V nadväznosti na ústredný motív snáh organizátorov „Nechajme auto doma" chcú tohtoročnú kampaň tematicky zamerať na vnímanie cyklistickej dopravy ako štandardného druhu dopravy v mestách a obciach v úzkom prepojení s verejnou hromadnou, predovšetkým železničnou dopravou.

Do súťaže sa môžu opäť prihlásiť 2-4-členné tímy. Súťaž je určená pre tímy zamestnancov z rovnakej firmy alebo inštitúcie (v prípade žiakov z rovnakej školy), ktoré sa do súťaže zaregistrujú..... súťaže sa nemôžu zúčastniť jednotlivci. O registrácii, ďalšom postupe, ako aj o podrobnostiach sa dočítate na webstránke kampane (https://www.dopracenabicykli.eu/).

Zúčastnené tímy môžu prejdenú vzdialenosť do práce na bicykli zaznamenávať počas trvania súťaže, a to od 1. júna do 30. júna 2022.

Tento rok po prvýkrát sa môžu cez svoje pracovisko prihlásiť aj pracujúci z domu (homeoffice), v ich prípade sa v súťaži vychádza z dĺžky obvyklej trasy medzi pracoviskom a domovom.

Starajme sa o životné prostredie, robme viac pre svoje zdravie, poďme aj tento rok „Do práce na bicykli“!

 

-rovin-

Toto ste už čítali?

Cookies