Back to top

Do práce s novým elánom

Publikované: 1. október 2019 - 12:51
V lete boli vypísané konkurzy na miesta riaditeľov troch mestských ustanovizní – zo zvolených však iba dvaja začali od 1. októbra pracovať.
Do práce s novým elánom

Na post riaditeľa Centra sociálnych služieb sa prihlásil iba jeden uchádzač, súčasná riaditeľka Johanna Bíró, ktorá spĺňala požiadavky a dostala dôveru poslancov.

Kálmán Pongrácz, doterajší riaditeľ penzióna dôchodcov, vyhovel požiadavkám konkurzu a s prehľadom obhájil post riaditeľa.

Primátor Zoltán Hájos v zmysle rozhodnutia poslancov v pondelok oboch ustanovil do funkcie riaditeľa.

Najnepríjemnejšia situácia nastala v Mestskom kultúrnom stredisku Benedeka Csaplára. V konkurze zvíťazila Tímea Takács, vedúca samostatného pododdelenia kultúry, mládeže a športu mestského úradu.

Pritom Tímeu Takács, víťazku konkurzu, poslanci na svojom poslednom zasadnutí pomerom hlasov 9 za, 11 sa zdržalo, nezvolili.

Kvôli vzniknutej situácii v pondelok zasadal výbor pre vzdelávanie a kultúru, ktorý konštatoval, že berie na vedomie a uznáva výsledok konkurzu na post riaditeľa MsKS, zároveň odporučil primátorovi, aby do času, kým poslanci nerozhodnú vo veci menovania nového riaditeľa, poveril vedením menovanej ustanovizne Dr. Petra Ivána, riaditeľa „Kortárs Magyar Galéria”.

Toto ste už čítali?

Cookies