Nachádzate sa tu

Dobrá správa pre matky a opatrovateľky

Toto ste už čítali?

Publikované: 2018, január 14 - 17:23 | Farebné
Menej administratívnych povinností čaká od 1. januára štyri kategórie tzv. poistencov štátu. Nemusia sa už prihlasovať na dôchodkové poistenie štátu a odhlasovať sa z neho.
Dobrá správa pre matky a opatrovateľky

Prihlásenie a odhlásenie z registra za nich urobí automaticky Sociálna poisťovňa na základe údajov, ktoré dostane z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny. Ide najmä o matky, resp. ďalšie osoby starajúce sa o deti do šiestich rokov veku s nárokom na rodičovský príspevok.

Týka sa to aj tých, ktorí sa starajú o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom od 6 do 18 rokov veku, ale aj o skupinu opatrovateľov, ktorí z úradov práce poberajú peňažný príspevok na opatrovanie.

Poslednou kategóriou sú osobní asistenti, ktorí majú podľa zmluvy vykonávať osobnú asistenciu osobe s ťažkým zdravotným postihnutím najmenej 140 hodín mesačne.

Poisťovňa bude tieto osoby sama evidovať na dôchodkové poistenie a vznik a zánik obdobia plateného štátom im bude po 1. januári 2018 oznamovať. Zároveň však odporúča tým, ktorí sa nazdávajú, že tiež patria do spomínaných kategórií a oznámenie nedostanú, aby sa obrátili na pobočku SP a preverili si svoju situáciu.

Nutnosť podať prihlášku v pobočke Sociálnej poisťovne zostáva pre takú osobu, ktorá sa stará o dieťa do 6 rokov a nemá nárok na rodičovský príspevok z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. 

Povinnosť podať odhlášku zostáva v prípade, ak osoba starajúca sa o dieťa do 6 rokov a osoba starajúca sa o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom od 6 do 18 rokov skončí riadnu starostlivosť a odhlášku podáva v lehote do 8 dní od jej skončenia.

Ak sa poistenec štátu dobrovoľne rozhodne, že nechce byť dôchodkovo poistený, má možnosť podať z tohto poistenia odhlášku. Poistenie poistenca štátu mu zanikne najskôr odo dňa podania odhlášky. Novela zákona zároveň umožňuje poistencovi štátu po dobrovoľnom odhlásení sa z poistenia spätne sa na toto poistenie znova prihlásiť, najskôr odo dňa, od ktorého sa predtým odhlásil, informovala Sociálna poisťovňa. 

Zdroj: tvnoviny.sk
Foto: manofoto.hu