Back to top

Dobrovoľníci vyčistili od smetí niekoľko častí mesta

Publikované: 8. október 2019 - 16:22
OZ Kukkonia organizovala v poslednú septembrovú sobotu regionálny zber odpadu. Do kampane Vyčistime spolu Žitný ostrov sa zapojilo aj mesto Dunajská Streda.
Dobrovoľníci vyčistili od smetí niekoľko častí mesta

Aktivisti pozbierali odpad na dvoch sídliskách a v lesíku pri Malodvorníckej ceste, aby sme žili v čistejšom a zdravšom prostredí. K iniciatíve zameranej na ochranu životného prostredia sa pripojilo aj niekoľko členov OZ Sikabony a fanúšikovského klubu YBS. Medzi zberačmi odpadu boli aj deti a mladí ľudia. Mnoho dospelých zbieralo porozhadzované smeti v meste spolu so svojimi deťmi, aby dávali príklad mladej generácii.

Členovia OZ Kukkonia sa snažia upriamiť pozornosť mládeže na význam ochrany prírody. Za tým cieľom chodia aj do škôl a MŠ. Myslia si, že osud budúcich generácií závisí od mladých ľudí, ktorí dokážu presvedčiť a učiť aj dospelých.

Kampane Vyčistime spolu Žitný ostrov sa zúčastnilo 14 obcí a miest, odpad zbieralo až 350 dobrovoľníkov, medzi nimi 70 detí. Pozbierali vyše 30 ton odpadu. OZ Kukkonia v čistení životného prostredia na Žitnom ostrove chce pokračovať aj v budúcnosti. Okrem toho v mesiacoch októberi a november v Dunajskej Strede a priľahlých obciach plánujú vysadiť stromky.

dunstreda.sk

Toto ste už čítali?

Cookies