Back to top

Dôsledky rusko-ukrajinskej vojny, ktorá vypukla pred rokom, pociťujeme aj u nás

Publikované: 24. február 2023 - 10:37

Pred rokom, 24. februára 2022, vypukla rusko-ukrajinská vojna. Po prvom šoku sa ľudia v Dunajskej Strede a okolí spojili v spoločnej snahe pomôcť tým, ktorí sa kvôli vojnovému konfliktu ocitli v núdzi. Vyzbieralo sa množstvo potravín, hygienických potrieb a iného tovaru. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny utečencom nepretržite pomáha pri hľadaní práce. V dunajskostredských slovenských školách sa do dnešného dňa učia ukrajinskí študenti. Na Ukrajine sa medzitým bojuje vo východnej časti krajiny, ale letecký poplach a výpadky elektriny sú súčasťou každodenného života aj v Zakarpatsku. Experti na bezpečnostnú politiku vojnovú situáciu trvajúcu už dvanásť mesiacov denne analyzujú, pričom v našom meste sa konal mierový pochod.
 

Cookies