Back to top

Dotáciu možno žiadať už iba elektronicky

Publikované: 22. január 2021 - 9:51

V roku 2021 vstúpil v Dunajskej Strede do platnosti nový systém súbehu, v zmysle ktorého dotáciu  samosprávy v oblasti kultúry, športu, sociálnych vecí a vzdelávania možno žiadať už iba elektronicky. Ďalšou dôležitou zmenou je, že zaniká možnosť posudzovania návrhov jednotlivými odbornými komisiami a každý návrh posudzuje každý mestský poslanec. Žiadosti možno podávať do 31. januára.