Back to top

Dotazník o spoločenskom uplatnení mladých invalidov

Publikované: 17. jún 2020 - 16:08
Združenie za spoločné ciele (Szövetség a Közös Célokért) sa formou online dotazníka obracia na mladých invalidov v troch krajinách.
Dotazník o spoločenskom uplatnení mladých invalidov

Združenie za spoločné ciele spolu so Spolkom invalidov a s  Orbánovou nadáciou uskutočňuje v troch krajinách, v Maďarsku, Slovensku a v Rumunsku, porovnávací výskum ohľadom každodenného života mladých invalidov.

Prvým krokom výskumu je vyhodnotenie dotazníka, ktorým sa obracajú na tých mladých invalidov od 18 do 30 rokov, ktorí sa ako invalidi narodili, alebo sa nimi stali pred dovŕšením tretieho roku života. Pomocou výskumu by chceli zmapovať účasť týchto mladých ľudí na spoločenskom dianí, ich spoločenské uplatnenie v živote.

Dotazník v maďarskom jazyku je dostupný na TOMTO LINKU

Dotazník je možné vyplniť aj anonymne, jeho vyplnenie je v každom prípade dobrovoľné, čas na jeho vyplnenie si vyžaduje približne 20 minút.

Projekt sa uskutočňuje s podporou programu Európskej únie Erasmus+.

Toto ste už čítali?

Cookies