Back to top

Druhé kolo prihlášok na stredné školy je otvorené do piatka

Publikované: 16. jún 2020 - 14:30
Spolu 32 stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja otvára druhé kolo prijímacieho konania do prvých ročníkov.
Druhé kolo prihlášok na stredné školy je otvorené do piatka

Záujemcovia o štúdium, ktorí neuspeli v prvom kole, majú možnosť poslať prihlášku do tohto piatka, 19. júna 2020. 

„V druhom kole prijímačiek ponúka 32 našich škôl zaujímavé študijne a učebné odbory. Zvýrazniť by som chcel možnosť štúdia v dynamicky rozvíjajúcom sa systéme duálneho vzdelávania trnavskej župy. Ten umožňuje získavať prax už v priebehu štúdia a následný plynulý prechod do zamestnania. Nový motivačný balík výhod duálneho vzdelávania, ktorý dnes obsahuje štipendiá a bezplatné cestovanie či ubytovanie, plánujeme rozširovať,“ povedal trnavský župan Jozef Viskupič.

zdroj: TTSK

Toto ste už čítali?

Cookies