Nachádzate sa tu

Dunajská Streda je rozprávkovým mestom

Toto ste už čítali?

Publikované: 2019, máj 29 - 15:20 | Kultúra
Od utorka až do piatku bude mesto patriť deťom – dostali aj kľúče od mesta, začala sa tohoročná Podunajská jar, celoslovenský festival bábkových a detských divadiel.
Dunajská Streda je rozprávkovým mestom

Deťom nepokazil náladu ani dážď. Farebnú kavalkádu ako prvý pozdravil štátny tajomník ministerstva kultúry, Rigó Konrád, spomenul, že raz tu aj on vystupoval, potom pomáhal Podunajskej jari ako redaktor Fürge Irka, prípadne ako člen poroty. „Máme málo takých celoslovenských podujatí, ktoré pokrývajú náš kultúrny život od Žitného ostrova po Bodrog – Podunajská jar je taká” – dodal Rigó, vyjadril radosť, že práca detí buduje nielen život jedinca, ale aj spoločenstva.

Fekete Irén, predsedníčka Slovenského zväzu maďarských pedagógov je deň otvorenia výstavy zároveň sviatkom maďarskej kultúry na Slovensku, spoločný zážitok nevie vynahradiť žiadnu cenu, poďakovala sa pedagógom a deťom za ich prácu v oživení a odovzdávaní maďarskej kultúry.

Hlavný organizátor, Huszár László, riaditeľ Maďarského inštitútu na Slovensku, poukázal na jednotu Dunajskej Stredy a Csemadoku a ako organizátor poukázal na to, koľko treba energie na zabezpečenie Podunajskej jari a oslobodenie podujatia od materiálnej neistoty.”

„Dunajská Streda vždy s radosťou víta účastníkov Podunajskej jari, tešíme sa, že sme znova hostiteľmi tohto skvelého podujatia” – vítal prítomných primátor Hájos Zoltán. „Aj pre naše mesto je dôležité, aby sa naše maďarské spoločenstvo zachovalo aj kvôli tomuto podujatiu” – uviedol. „Nech je pre všetkých nás dôležité používanie maďarčiny, naša kultúra, ktorá nás spája” – ukončil primátor.

Vicežupan TTSK, Berényi József, privítal deti a ich vedúcich, zdôraznil, aby uchovali náš sladký materinský jazyk, nech si po tieto dni nájdu nové priateľstvá.

Potom primátor Hájos Zoltán odovzdal kľúče mesta Bárdosovi Gyulovi, predsedovi Csemadoku, ktorý sa poďakoval účastníkom, vedúcim a sponzorom za okamihy festivalu a „roztvorili” brány Rozprávkového mesta.

Na otvorení sa zúčastnili aj obaja viceprimátori mesta, A. Szabó László a Karaffa Attila a mnohí predstavitelia kultúry.

Po otvorení mohlo obecenstvo vidieť dunajskostredské skupiny s nasledovnými predstaveniami:

– A császárnő új ruhája (v preklade Cisárovnej nové šaty) – divadelné predstavenie, v podaní Fókusz Gyermekszínpad MsKS Csaplára Benedeka a ZO Csemadoka Vámbéryho Ármina, režírovala Jarábik Gabriella a Kuklis Katalin,

– Unalom a köbön (hra), v podaní ZUŠ Új Hullám Színjátszó Csoport, režírovala Sziklai „Sziki” Krisztina a Madocsai Kardos Klaudia,

– Csupaszív királyfi (bábková rozprávka), v podaní Virgoncok Bábcsoport zo ZŠ Vámbéryho Ármina VJM, režírovala Csiffári Renáta a

– Nyakigláb, Csupaháj, Málészáj (bábková rozprávka), v podaní Gézengúzok Bábcsoport MsKS Csaplára Benedeka, režírovala Csörgei Tünde.

Obrazová galéria z fotografií Nagya Attilu.