Back to top

Dunajskostredské okamihy

Publikované: 13. február 2020 - 16:24
Výstava otvorená dnes v Mestskom kultúrnom centre Benedeka Csaplára pod horeuvedeným názvom je zostavená z fotografií spolupracovníkov nášho portálu Attilu Nagya, Gyulu Nagya, Pétera Rajkovicsa a Vince Rózsára, ktoré boli uverejnené v roku 2019 na dunaszerdahelyi.sk a v Dunajskostredskom hlásniku.
Dunajskostredské okamihy

Prítomných na vernisáži v mene mestskej samosprávy a v mene prevádzkovateľa mestských médií Perfects a. s. privítal viceprimátor László A. Szabó.

„Keď som sa po komunálnych voľbách dostal na čelo mediálnej a komunikačnej oganizácie Perfects a jej novým riaditeľom sa stal Péter Rajkovics, vytýčili sme si viacero cieľov. Jedným z nich aj ten, aby sme aktívnejšie prezentovali tvár mesta, resp. jeho každodennosť, a pokúsili sa vybudovať jej poztívnu imidž. Jedným z nástrojov a zastávok tohto procesu je dnešná výstava, ktorú teraz za účasti mladých ľudí otvárame”, povedal viceprimátor.

„Vidíme okolo seba tlačové fotografie”, pokračoval László A. Szabó. „Takáto fotografia je zaujímavým a svojráznym dielom. Zjednodušene by sme mohli povedať, že je jednoduchým nástrojom vizuálnej komunikácie, ale od toho je spletitejšia a zožitejšia. Na jednej strane poskytuje informáciu, na druhej dokumentuje fakty, okrem toho vysiela rôzne názory, ale aj selektuje, veď nedokáže všetko ukázať. Tieto obrázky nás zoznamujú s udalosťami, predstavujú nám ľudí a dokumentujú. Za toto všetko vďačím svojim kolegom, na ktorých som hrdý, a ďakujem im za zážitok, ktorým ma prostredníctvom tejto výstavy prekvapili.”

Riaditeľ Péter Rajkovics sa prihovoril k prítomným mladým ľuďom. „Možno sa viacerí opýtajú, prečo túto výstavu prezentujeme v prvom rade vám, mladým. Nuž v prvom rade preto, že keď som prevzal vedenie mestských médií, vytýčil som si cieľ, že práve vás, mladých, by sme chceli aktívnejšie oslovovať, keďže máme skúsenosť, že madšia generácia nesleduje správy, informácie o každodenných udalostiach v meste. Radi by sme obsah zostavovali tak, aby oslovoval aj vás. Aj preto táto výstva je určená aj vám, podobne ako tá videosúťaž, v ktorej vás vyzývame, aby ste ukázali, ako vy vnímate mesto.”

Výstavu prítomným mladým ľuďom do pozornosti odporučila aj výtvarná umelkyňa Mária Farkas Szakáll, podpredsedníčka kuratória Galérie súčasných maďarských umelcov.

„Dnes otvárame takú výstavu, ktorá nám poskytuje obraz o bohatom živote nášho mesta – a to nie hocijaký. Jasom” - povedala na úvod Mária Farkas Szakáll. „V čase vzniku fotografie zazneli dosť zúfalé názory, že už nebude potrebný písaný text, keďže fotka všetko zveční a rozpovie. Nesplnila sa síce táto predpoveď,  ale nebola až tak ďaleko od pravdy, veď fotky, najmä tie dokumentárne, aké vidíme aj tu na stenách, sú  naozaj výrečné … Rozpovedia, resp. ukážu, aký bohatý je život nášho mesta vo všetkých oblastiach. O tom dnes hovoria fotografie týchto štyroch pánov, menovite Attilu Nagya, Gyulu Nagya, Pétera Rajkovicsa a Vince Rózsára, ktorí priniesli výber zo svojich vlaňajších fotografií. Oni sú tí, ktorí sú účastníkmi každej jednej udalosti, ktorá sa udeje v našom meste, niekedy aj všetci štyria naraz. Sú obrazovými kronikármi nášho mesta, ba možno povedať, že ich diela budú mať raz výpovednú hodnotu pre  budúce generácie o nás, ktorí žijeme v našom meste v srdci Žitného ostrova ...”

Na vernisáži sa okrem iných zúčastnili aj študenti a učitelia Gymnázia Ármina Vámbéryho a Súkromnej odbornej školy s vyučovacím jazykom maďarským na Neratovickom námestí.

Dolu: Foto Gyula Nagy​

Toto ste už čítali?

Cookies