Back to top

Envirorezort predstavil podmienky mimoriadnej výzvy pre samosprávy zasiahnuté zemetrasením a veternou smršťou.

Publikované: 16. november 2023 - 12:34
Majitelia viac než tisícky rodinných domov poškodených po krupobití v okresoch Michalovce a Sobrance a po zemetrasení v Prešovskom kraji budú môcť požiadať o finančný príspevok od 1. decembra, a to až do výšky 22 800 eur s DPH. Novinkou je vyplatenie zálohy 7-tisíc eur, pričom intenzita pomoci môže dosiahnuť až 95 % z celkových oprávnených nákladov projektu.
Envirorezort predstavil podmienky mimoriadnej výzvy pre samosprávy zasiahnuté zemetrasením a veternou smršťou.

 Podmienky výzvy sú zverejnené na www.obnovdom.sk. 

Táto pomoc štátu na obnovu rodinných domov je nasmerovaná k domácnostiam, ktoré sa dostali do ťažkej životnej situácie po júlovom krupobití a po októbrovom zemetrasení. Štát má slúžiť ľuďom, robíme všetko preto, aby finančná schéma bola spustená čím skôr a pomoc včas doručená občanom. Oceňujem nasadenie úradu podpredsedu vlády pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku, rovnako aj tím odborníkov zo Slovenskej agentúry životného prostredia,“ zdôraznil podpredseda vlády a minister životného prostredia Tomáš Taraba.

Program Obnov dom a jeho výzvy spravuje Slovenská agentúra životného prostredia, financovaný je z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti SR. „Ako podpredseda vlády Slovenskej republiky som nesmierne rád, že sa nám podarilo vyčleniť finančnú pomoc na podporu miest postihnutých živelnými pohromami. Pomoc z Plánu obnovy je určená pre minimálne 1000 postihnutých domácností a s príspevkom až do výšky 22 800 eur. V rámci tejto výzvy je potrebné dodržať súlad s Plánom obnovy a odolnosti a dbať na zlepšenie energetickej hospodárnosti rodinných domov,“ dodáva podpredseda vlády pre Plán obnovy a odolnosti Peter Kmec.

Podmienky získania finančného príspevku sú zjednodušené. Minimálna požadovaná úspora primárnej energie, ktorá musí byť obnovou rodinného domu dosiahnutá bude na úrovni 25 %. V predchádzajúcich výzvach musela byť vyššia ako 30 %. Oprávnenými výdavkami budú do určitej miery tiež náklady na opravu poškodených stien po zemetrasení. Pre domy poškodené krupobitím a zemetrasením bude umožnená výmena strešnej krytiny aj v prípade, že strecha bola poškodená, no nejedná sa o teplovýmennú plochu s azbestovou krytinou. Na získanie príspevku bude nutné potvrdenie obce o poškodení domu. Slovenská agentúra životného prostredia bude potvrdenie získavať priamo od obcí.

Ďalšou úpravou je, že k žiadosti nebude potrebný energetický certifikát budovy (ECB) alebo projektové energetické hodnotenie domu (PEH). Tieto dokumenty, spolu s ECB po obnove, bude stačiť predložiť po ukončení obnovy spolu s koncovou žiadosťou o platbu – teda do 12 mesiacov po nadobudnutí účinnosti zmluvy. SAŽP však odporúča si tieto dokumenty zaobstarať čo najskôr, a to z dôvodu nastavenia opatrení tak, aby bola dosiahnutá minimálna úspora primárnej energie.

Žiadosti bude prijímať Slovenská agentúra životného prostredia elektronicky, ale aj písomne. Majitelia rodinných domov, ktorí majú sťažený prístup k internetu, sa budú môcť obrátiť nielen na regionálne kancelárie, ale tiež na vyškolených pracovníkov obecných a mestských úradov, ktorí im pomôžu,uzavrel Matej Kerestúr, generálny riaditeľ SAŽP. Príručka pre žiadateľa, vzorová žiadosť, ako aj ďalšie náležitosti výzvy sú zverejnené na www.obnovdom.sk. Žiadosti bude možné podávať od 1. decembra 2023 do 31. júla 2024.

Ministerstvo životného prostredia SR

Cookies