Back to top

"Epidémia obrátila všetko naruby"

Publikované: 29. apríl 2020 - 12:56
V súvislosti s nákazou koronavírusu sme zažívali a zažívame mimoriadne dni. Ako na situáciu reagovalo mesto, aké opatrenia sa prijali, s čím môžu dunajskostredčania počítať v blízkej budúcnosti. Na to sme sa pýtali primátora Dr. Zoltána Hájosa.
"Epidémia obrátila všetko naruby"

O začiatkoch

Svetová zdravotnícka organizácia, WHO, 11. marca vyhlásila vypuknutie nákazy koronavírusu, nasledujúci deň slovenská vláda vyhlásila výnimočný stav. Vedenie mesta Dunajská Streda už 12. marca sa dohodlo s riaditeľmi jaslí, materských škôl a základných škôl, že tieto ustanovizne od 13. nebudú prijímať deti – vláda nariadila ich zatvorenie dňom 16. marca.

V tých dňoch sme prijali viacero nariadení.

Zatvorili sme mestský trh, cez médiá sme žiadali obyvateľov, aby sa negrupovali na verejných priestranstvách, aby rodiny nevyužívali detské ihriská. V rámci ochrany sme zatvorili školské dvory, aby sa na ihriskách nemohlo športovať, aby ich ľudia nevyužívali na stretávanie sa. Športoviská, ktoré prevádzkuje mestský podnik Municipal, sa tiež zatvorili, ako aj spoločenské domy v Malom Blahove a v Mliečanoch. Svoju prevádzku okamžite prerušilo aj Mestské kultúrne centrum Benedeka Csaplára. Všetky podujatia, ktoré sa mali konať na území mesta, sme pozastavili.

Keď vláda vyhlásila, že zavádza zákaz návštev v nemocniciach, reagovali sme podobne: aj my sme zakázali návštevy v tých domovoch seniorov, ktoré prevádzkuje mesto. Vďaka riaditeľovi Pongráczovi a personálu sa doteraz našťastie v zariadeniach nevyskytlo vírusové ochorenie. Nedávno sme testovali zamestnancov - ani jeden nebol pozitívny na koronavírus COVID-19. Ďakujeme, že tam bývajúcim venujú mimoriadnu pozornosť. Tých, ktorých odvezú do nemocnice, k lekárovi na vyšetrenie, otestujú, aby ani náhodou sa nákaza nedostala medzi seniorov. Aj tomu ďakujeme, že u nás sa nevyskytlo ochorenie ako v niektorých domovoch dôchodcov na Slovensku.

Aj preto v súvislosti s otvorením školských kuchýň som už skôr povedal, že je obava, aby sme tým neurobili viac škody ako osohu. Keď sa totiž nezabezpečí priebežné, aspoň dvakrát do týždňa prebiehajúce šetrenie, môže tu nastať nebezpečie nákazy, najmä s ohľadom na staršiu generáciu. My by sme ale nechceli nakaziť ani jedného dôchodcu, ani čo len náhodou.

Ekonomické obmedzenia

Na vyššie uvedené skutočnosti priamo nadväzujú aj isté ekonomické dôsledky, ktoré sme analyzovali. Prejednali sme ich aj s riaditeľmi školských zariadení, dohodli sme sa s nimi, že v apríli budú zamestnanci čerpať minuloročné, resp. časť tohtoročných dovoleniek. Vďaka tomu zamestnanci školských zariadení ani v marci, ani v apríli nepocítili dôsledky nariadení v súvislosti s koronavírusom, všetci dostali plný plat. Pracovali aj za týchto podmienok, dezinfikovali pracoviská a prichystali sa na otvorenie materských a základných škôl. V apríli sme však boli konfrontovaní s tým, že mimoriadna situácia ešte istý čas potrvá. Je isté, že školské zariadenia nebudú v prevádzke ani v máji, to nás prinútilo prijať také opatrenia, ktoré budú zárukou priebežného chodu celého mesta, aj mestských inštitúcií.

Ešte na začiatku nákazy sme na zasadnutí samosprávy rozhodli na základe tendra o prestavbe vykurovania v Základnej škole Ármina Vámbéryho na systém priateľský k okoliu, resp. modifikovali sme zasadací poriadok samosprávy, čím sme povolili hlasovanie per rollam na čas, kým platia obmedzenia spôsobené koronavírusom. Na základe tohto otcovia mesta rozhodli „online“ o modifikácii dvoch mestských nariadení. Obe sa týkali škôl: išlo jednak o platenie normatívov na žiaka, čiže na čas, keď školy nefungujú, sme znížili o 20% dotáciu na žiaka určenú na prevádzkové výdavky zariadení. Ďalej sme rozhodli, že rodičia počas mimoriadnej situácie budú zariadeniam z čiastky doplatku na prevádzku platiť iba pomernú časť. Čiže platba bude o túto sumu nižšia.

Predtým totiž rodičia museli prispievať na tieto výdavky aj vtedy, ak dieťa nenavštevovalo zariadenie. Samospráva ale rozhodla, že rodič bude platiť iba vtedy, keď jeho dieťa do zariadenia bude chodiť.

Na základe nariadení súvisiacich s koronavírusom (aj parlament pozmenil zákon práce) sa zrodilo rozhodnutie, v zmysle ktorého pedagógovia materských škôl dostanú v máji 80% platu, nepedagogickí zamestnanci – nakoľko budú pracovať a plniť úlohy v skrátenej pracovnej dobe – dostanú 60% zo svojho platu. Reštrikcie sa dotknú aj všetkých zamestnancov mesta. Aj ja som sa rozhodol, že v čase krízy budem poberať len zakladný plat, čím znížim aj výšku odvodov.

A keďže platy viceprimátorov tvoria 70% platu primátora, tak aj ich príjem v máji bude nižší.

Zamestnanci mestského úradu – okrem členov mestskej polície zabezpečujúcich 24 hodinovú službu, resp. zamestnancov opatrovateľskej služby – budú mať skrátený pracovný čas, teda od 8.00 do 14.00 hodiny, tiež budú dostávať 80% zo mzdy. Zamestnanci Mestského kultúrneho centra Benedeka Csaplára tiež pracujú v skrátenom čase, teda tieto reštrikcie sa týkajú aj ich.

S týmito opatreniami sa snažíme o isté úspory, počítajúc s tým, že prídu ťažšie časy. Aj keď ekonomika nabehne, pre nás to nebude znamenať okamžitú pozitívnu zmenu. Urobili sme, a urobíme všetky kroky, ktorými zabezpečíme nepretržitú prácu mesta. Ale nechcel som pripustiť také riešenia, k akým pristúpili niektoré samosprávy, že prepustili zamestnancov svojich základných umeleckých škôl, s tým, že budú znovu prijatí, keď sa život vráti do normálu. My sme sa k situácii postavili zodpovedne, s vedomím: za každým človekom stojí jeho rodina. Majúc toto na zreteli snažíme sa svoju finančnú situáciu riešiť tak, že síce každý pocíti dôsledky krízy, ale zároveň aby sa nikto neobával toho, že zrušíme jeho pracovnú pozíciu.

Zrušené podujatia

Pandémia všeličo prekazila. Kvôli opatreniam, žiaľ, mnoho obľúbených, mnohými navštevovaných podujatí sa zrušilo, veľkú časť z nich mesto podporovalo aj finančne.

Už sme nemohli zorganizovať Deň učiteľov, ale museli sme sa zrieknuť aj pekných osláv Dní sv. Juraja … Nebude tento rok ani „Felvidéki vágta”, ani Maďarský majáles, ale organizátori avizujú aj to, že aj „Fröccsfest” a Rockfest sú otázne.

Najväčšiu bolesť nám spôsobuje to, že tento rok svoje 40. výročie oslavujúci Žitnoostrovský jarmok musíme oželieť. Organizácia je neistá, uskutočnenie otázne, a Dunajská Streda by mehcela zorganizovať „slabý” jarmok na nízkej úrovni. Obávame sa, že mnohí, bojac sa nákazy vírusom, by sa podujatí ani nezúčastnili… No a zamyslime sa: kto by dokázal normálne, ako je zvyknutý, ale s rúškom na tvári konzumovať hoci výbornú jarmočnú pečienku alebo pohár piva. Zdravý rozum diktuje, aby sme jarmok presunuli na rok 2021, zorganizovali ho v ešte väčšom a náročnejšom, ale hlavne bezpečnejšom ovzduší.

Otázne je aj odovzdávanie mestských cien, čo sme pôvodne plánovali realizovať v rámci Dní sv. Juraja. Zatiaľ tak plánujeme urobiť 20. augusta, v Deň sv. Štefana, za skromnejších podmienok a samozrejme, za prísnych hygienických opatrení, hoci za prítomnosti menšieho počtu ľudí, za účasti rodín členov samosprávy a ocenených.

Blízka budúcnosť

V zmysle posledných nariadení vlády sme otvorili mestský trh, aj športoviská škôl už čakajú na záujemcov – je potrebné dodať, že zatiaľ sa to netýka hromadných športov, loptových hier.

Otvorili sme aj mestské ihriská – tu tiež prosíme rodičov, aby dodržiavali povinné opatrenia.

Bolo by dobré čo najskôr sa vrátiť k zaužívanému životu, ale všetko závisí od nás. Či bude lepšie, ako sa zákazy budú uvoľňovať, alebo sa vrátime k počas veľkonočných sviatkov zavedenému zákazu vychádzania ...

Ja to vidím tak, že keď sa všetci budeme správať zodpovedne, tak to bude mať rozhodne pozitívny dôsledok. Skôr sa naštartuje ekonomika, skôr sa otvoria materské a základné školy, a aj podujatia dostanú od vlády zelenú. Verme tomu, ale aj urobme všetko pre to!

Toto ste už čítali?

Cookies