Back to top

Farská charita usporiadala tradičnú jesennú mestskú zbierku

Publikované: 15. september 2023 - 10:02

Dunajskostredská farská charita 8. a 9. septembra usporiadala svoju tradičnú jesennú mestskú zbierku. Darcov žiadali, aby do sídla charitatívnej organizácie na Bacsákovej ulici nosili najmä trvanlivé potraviny, hygienické, domáce a školské potreby pre rodiny v núdzi.
 

Cookies