Back to top

Festival umenia základnej organizácie Csemadoku

Publikované: 24. november 2023 - 15:03

Dunajskostredská základná organizácia Csemadoku Ármina Vámbéryho v Žitnoostrovskom múzeu v piatok 17. novembra usporiadala 1. Noc festivalu umenia. Podujatie záujemcom ponúklo tri prezentácie kníh a tri koncerty vrátane vystúpenia Gyulu Vikidála. Program ukončil tanečný dom. Dejiskom podujatia, konaného so zámerom založenia tradície, bol výstavný pavilón Žitnoostrovského múzea.
 

Cookies